Istvan Horvath trimite anual peste 150.000 de români în Ungaria

Istvan Horvath trimite anual peste 150.000 de români în Ungaria Data publicarii:26 iunie 2013   |   Autor: Razvan Muresan

 Românii care ajung prin agen?iile de turism la Budapesta nu ?tiu c? majoritatea pachetelor pe care le-au cump?rat ?i excursiile pe care le fac în zon? sunt organizate de un ungur care s-a n?scut ?i a tr?it pân? la vârsta de aproape 40 de ani în România. Istvan Horvath s-a specializat în organizarea de vacan?e pentru turi?tii români care merg în Ungaria, dar investe?te ?i în România.

  ISTVAN HORVATH A PLECAT DIN ROMÂNIA ÎN 1983, CÂND AVEA 39 DE ANI. Lucra în turism ?i sim?ise de câ?iva ani declinul domeniului, dar nu din acest motiv a p?r?sit ?ara, ci pentru c? s-a însurat cu o unguroaic?. Înainte s? plece, Horvath fusese pre?edintele Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) pentru regiunea Mure?, de care apar?ineau pe acea vreme sta?iuni precum Tu?nad, Balvanyos, Lacul Ro?u, Sovata sau Borsec.

„În perioada 1965-1972, turismul în România a fost în floare. Era extraordinar de dezvoltat turismul de incoming, infrastructura, pentru c? printr-o hot?râre guvernamental? fiecare ora? era obligat s? construiasc? câteva hoteluri„, î?i aminte?te Horvath. Pe str?ini îi atr?geau în România litoralul, Transilvania, Bucovina, Moldova ?i Delta Dun?rii, c?tre care erau organizate circuite cu autocarul din Bucure?ti. La sfâr?itul anilor ‘70 se ajunsese ca majoritatea turi?tilor din sta?iunile de pe litoral s? fie str?ini, care veneau nu numai în lunile iulie ?i august, ci începând de la 1 mai pân? la sfâr?itul lui octombrie.

  HORVATH SPUNE C? LA VREMEA ACEEA STR?INII VENEAU ÎN ROMÂNIA DATORIT? PRE?URILOR MICI ?I HOTELURILOR NOI. „Litoralul s-a construit, dac? nu m? în?el, dup? sugestii ale unor arhitec?i din Fran?a. În perioada 1964-1968 era cel mai modern litoral din Europa, cu servicii extraordinare, pre?uri bune, ap? bun? ?i excursii care i-au captivat pe str?ini, pe Valea Oltului, Bucovina, în Delt? sau la Bra?ov. Turi?tii veneau pentru dou?-trei s?pt?mâni. La sfâr?itul anilor ‘70 a început nebunia, când a fost introdus? prohibi?ia, la ora opt-nou? se închideau restaurantele, ?i asta a început s?-i alunge pe turi?tii str?ini.„ În anii ’70, Horvath câ?tiga cam 1.800 de lei pe lun?, bani din care î?i permitea s? mearg? zilnic la restaurant. „Reu?eai s? m?nânci o fleic?, s? bei un coniac ?i dou? sticle de bere cu 15 lei. O vodc? ?i un lichior costau un leu ?i 80 bani. Un profesor câ?tiga cam 1.100 lei”, spune el.

  În 1983, când a p?r?sit ?ara, turismul aluneca „vertiginos în pr?pastie„, în primul rând pentru c? se distrusese infrastructura de pe litoral, destina?ia care atr?gea cei mai mul?i turi?ti. Litoralul a dominat turismul românesc, poveste?te Horvath, care depindea de aceast? destina?ie. „Veniturile din turism au fost virate în fondul statului, nu s-a mai acordat nimic pentru repara?ii, pentru renov?ri, or dup? un sezon estival un hotel trebuie s? intre în revizie sau renovare. S-a distrus mobilierul, s-a distrus incinta, drumurile, baza real? a turismului… Din alimenta?ia public? au disp?rut cu des?vâr?ire alimentele, începând cu anii ’79-’80. S-au golit pr?v?liile, iar România a devenit trist?, posomorât?.”

În Ungaria, Horvath a lucrat tot în domeniu, la cea mai mare agen?ie de turism pentru tineret, Express Travel Agency din Budapesta. A colaborat cu România ?i a trimis câte 4-5.000 de turi?ti unguri pe litoral pe sezon. În acei ani, Budapesta era „Occident„ pentru ??rile socialiste, comer?ul era liber, magazinele erau pline de m?rfuri, era un ora? elegant, g?seai haine la pre?uri bune, nu trebuia s? mergi la Paris pentru asta. În 1988, Istvan Horvath ?i-a deschis propria agen?ie, dar a lucrat ?i la o firm? de stat, iar din 1992 s-a ocupat doar de afacerea lui, pentru c? s-a dezvoltat foarte puternic ?i s-a axat pe segmentul incoming din Occident (Germania ?i Fran?a) ?i din România. „?i atunci am început s? asist la organizarea firmelor de turism din România. Am realizat astfel primele circuite pentru români în Europa, le-am f?cut programele…”

http://www.businessmagazin.ro/Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X