„Am cump?rat zilnic medicamente, dar mama a ajuns în mormânt!“

„Am cump?rat zilnic medicamente, dar mama a ajuns în mormânt!“

SocietateMarian APIPIE


Medicamentele cump?rate zilnic pe bile?elele date de la Terapie Intensiv? nu au fost suficiente pentru ca mama Ceraselei Guicin s? poat? fi salvat?

 

Duminic?, 21 Aprilie 2013 – 18:23

O tân?r? din Craiova î?i plânge mama decedat? la Sec?ia de Terapie Intensiv? a Spitalului Jude?ean de Urgen?? Craiova. F?r? a acuza pe cineva, femeia s-a ar?tat dezam?git? de comportamentul cadrelor medicale, care au trimis-o zilnic dup? medicamente f?r? a putea face ceva pentru cea care i-a dat via??.

Se a?az? trist? la mas? ?i scoate din geant? un teanc de bonuri fiscale ?i hârtiu?e. Sunt „re?etele“ pe care le-a primit în spital cu medicamentele necesare trat?rii mamei sale. Nici una nu este legal?, pentru c? nu are nici un fel de paraf? sau de semn?tur? a unui medic. Este doar o buc??ic? de hârtie f?r? valoare. Dar pentru Cerasela Guicin aceste „re?ete“ aveau o mare valoare, pentru c? reprezentau speran?a salv?rii mamei sale. Din p?cate, lucrurile nu au stat a?a… Nu a comentat în nici un fel când, zilnic, a primit de pe sec?ie un bile?el cu tot felul de medicamente. De vreo câteva ori, din lips? de hârtie, medicamentele erau trecute pe o bucat? de carton, dar cu numele pacientului scris cite? cu majuscule ?i chiar subliniat: Burcheci ?tefana. Sunt câte cinci-?ase denumiri de medicamente pentru diverse afec?iuni pe fiecare bucat? de hârtie, marea majoritate repetându-se în fiecare zi.
Masa se umple de hârtiu?e, „re?ete“ ?i bonuri fiscale, care însumate de apropie de 500 de lei. Iar „re?etele“ sunt 12 la num?r, câte una pentru fiecare zi de spitalizare. „Am cump?rat zilnic medicamente, dar mama a ajuns în mormânt! Credeam c? se va face bine cu tot tratamentul, dar au b?gat-o în p?mânt“, î?i începe tân?ra povestea. Nu acuz? pe nimeni, nu vrea s?-?i primeasc? banii înapoi, pentru ce ?tie c? nu va ob?ine vreodat? acest lucru, dar vrea s? ?tie ce s-a întâmplat cu mama sa. ?i se arat? profund dezam?git? de comportamentul cadrelor medicale care au avut-o în grij?. „Nu se poate s?-i faci atâtea r?ni la fa?? ?i la mâini. Medicii buni au plecat afar?, ??tia doar ?tiu s? ne ia banii“, sus?ine printre lacrimi Cerasela Guicin, care nu-?i poate scoate din minte imaginea mamei sale pe patul de spital, cu buza rupt? ?i ars? pe mâini.

„Trei zile a fost bine, apoi am g?sit-o legat? de pat“

?tefana Burcheci a ajuns la Unitatea de Primiri Urgen?e (UPU) a Spitalului Jude?ean de Urgen?? (SJU) Craiova pe 24 martie, fiind internat? la Sec?ia de Anestezie ?i Terapie Intensiv? (ATI) de la etajul 3, decesul producându-se în diminea?a zilei de 5 aprilie, în jurul orei 1.30. În certificatul medico-legal de constatare a decesului sunt trecute mai multe cauze: insuficien?? respiratorie acut? mixt? restrictiv? ?i obstructiv?, pneumonie franc? lombar? dreapt? cu pleurezie parapneumonic?, bronhopneumopatie cronic obstructiv?.
Cerasela Guicin nu se împac? îns? cu gândul mor?ii fiin?ei care i-a dat via??. ?i mai ales cu comportamentul pe care spune c? l-au avut cadrele medicale. „Mi-au zis c? are ciroz?, hepatit?, mi-au tot spus c? mama era consumatoare de alcool, de?i ea nu a b?ut niciodat?. Într-adev?r, mai fuma ?i bea mult? cola, dar alcool deloc. De?i le ducea zilnic pamper?i, o g?seam pe mama tot neschimbat?. ?i nici pe mine nu m? l?sau s? intru s? o schimb. Nici ap? nu m? l?sau s?-i dau. Asistentele îmi spuneau c?-i dau ele, dar de fiecare dat? o g?seam însetat?. Mi-e ?i ru?ine s? v? spun, dar cei de la morg? mi-au zic c? mama a ajuns la ei plin? de rahat“, afirm? Cerasela Guicin. Femeia nu poate s? conceap? tratamentul la care a fost supus? mama sa. „Oare ce i-or fi f?cut, cum s-or fi comportat cu ea de au adus-o în halul ?la, de i-au rupt gura? Le-am dus ?i un spray pentru arsuri, pe care nu mi l-au mai dat înapoi. Cum s-a întâmplat ?i cu medicamentele pe care le-am dus în ziua în care mama a murit“, mai spune tân?ra.
Cerasela Guicin afirm? c? mama sa a avut o perioad? în care î?i revenise, se alimenta singur? ?i se putea duce la toalet?, dup? care a c?zut la pat ?i nu ?i-a mai revenit. „Ziceau chiar c? o s-o mute pe salon. Trei zile a fost bine, de miercurea pân? vinerea, iar sâmb?ta, când am intrat la ea, am g?sit-o legat? de pat, ?i de mâini ?i de picioare. Abia au dezlegat-o, la insisten?ele mele. Cum s? mearg? pe piciorele ei trei zile ?i apoi s? cad? la pat? Ceva s-a întâmplat cu mama mea, dar ce?“, sunt întreb?rile f?r? r?spuns ale tinerei.

„Nu suntem Dumnezeu!“

În cadrul emisiunii „S?n?tate în FM“, de la Radio Sud, conf. univ. dr. Dan Tarni??, directorul medical al Spitalului Jude?ean de Urgen?? Craiova, a explicat cum stau lucrurile la Sec?ia ATI. „Noi la Terapie Intensiv? avem cei mai buni oameni, care pot s? reac?ioneze în orice secund? pentru a salva via?a unui bolnav care este în stare critic? ?i care de multe ori intr? în stop cardiorespirator ?i trebuie resuscitat. Ace?ti oameni au salvat foarte multe vie?i. Sigur c? la ATI se mai ?i moare, pentru c? e vorba de bolnavi care, indiferent ce tratament le-ai face, fie c? sunt la noi în spital, la Bucure?ti sau în alt? ?ar?, în momentul în care intr? într-o insuficien?? organic?, când un organ nu mai reac?ioneaz? la nimic, nu mai ai ce s? faci“, a afirmat dr. Dan Tarni??. „În toate spitalele se moare ?i poate se moare cel mai mult, pentru c? vin bolnavi în stare critic?, urgen?e, oameni cu vârste înaintate. Trebuie în?eles c?, indiferent ce ai face, nu po?i s?-i salvezi pe to?i. Sunt boli care nu reac?ioneaz? în nici un fel la tratamentele pe care le faci, iar pacientul decedeaz? indiferent de aparatura sau medicamentele pe care le ai. Suntem medici profesioni?ti, lupt?m cu boala, dar nu suntem Dumnezeu!“, a mai spus directorul medical al SJU Craiova.
În ceea ce prive?te tratarea unui pacient internat la Terapie Intensiv?, dr. Dan Tarni?? sus?ine c? „un bolnav la ATI cost? spitalul foarte mul?i bani, mult mai mult dacât ar cheltui familia pacientului“ ?i c? pentru restituirea sumelor cheltuite de bolnav cu medicamentele „este o procedur? pe care trebuie s? o respect?m“. „Nu se pot restitui bani doar pe vorbe. Nimeni nu face un decont f?r? toate formele legale. Dac? este s? cumpere o singur? dat?, nu cred c? e vorba de o valoare mare. Este, totu?i, o precedur? la care pacien?ii au dreptul“, a conchis dr. Dan Tarni??.

„Apar?in?torii nu fac decât r?u bolnavului“

Conf. univ. dr. Dan Tarni?? consider? c? apar?in?torii care stau pe holurile din fa?a Sec?iilor ATI ale Spitalului Jude?ean de Urgen?? nu fac decât r?u bolnavului. „Ei nu-?i dau seama c? nu fac altceva decât s? încurce sau s? irite personalul medical. Stau acolo pentru c? nu au încredere, dar trebuie s? ?tie c? toat? responsabilitatea cazului s-a transmis personalului de acolo“, a spus directorul medical al SJU Craiova, în cadrul emisiunii „S?n?tate în FM“, de la Radio Sud. „Gre?eala apar?in?torilor care au persoane internate la Terapie Intensiv? este c? nu ?tiu cu cine s? ia leg?tura. Medicii din ATI nu trateaz? boala, ei doar echilibreaz? bolnavul din punct de vedere al func?iilor vitale. Medicul curant din sec?ie care l-a internat ar trebui s? dea detalii, el este persoana responsabil? de bolnav“, a mai spus dr. Dan Tarni??.

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X