T?râmul fericirii

T?râmul fericirii

PanoramaDelia PATRU

 

Vineri, 19 Aprilie 2013 – 18:17

Australia pare s? fie locul unde orice p?mântean ?i-ar dori s? tr?iasc?. Locuitorii de pe aceste meleaguri tr?iesc mai mult, lucreaz? mai pu?in ?i câ?tig? mai mult, relateaz? panorama.it.

Un raport recent al Organiza?iei de Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (OECD) a ar?tat faptul c? australienii par a fi cei mai ferici?i dintre p?mânteni. Pentru realizarea acestui inedit clasament, speciali?tii OCSE au luat în considerare 24 de indicatori, împ?r?i?i în 11 categorii, care variaz? de la implicarea social? la calitatea mediului, de la educa?ie la s?n?tate, de la raportul munc?-tip liber ?i pân? la speran?a de via??. În studiul, pentru care au fost monitorizate 34 de ??ri, care fac parte din organiza?ie, Australia se demonstreaz? a fi cea mai fericit? ?ar? de pe Mapamond, devansând doi lideri consacra?i, precum Statele Unite ?i Norvegia. De altfel, Australia ?i Noua Zeeland? sunt dovada vie a faptului c? izolarea geografic? e înc? un mod de protejare par?ial? contra contamin?rii problemelor de pe pie?ele financiare, chiar dac? nici una ?i nici cealalt? nu au sc?pat nev?t?mate. Cel mai bun exemplu e faptul c? economia Australiei a crescut cu 2% în 2011, sub majorarea din 2010, dar cauza au fost inunda?ii catastrofale ?i un ciclon, care au afectat dou? din statele care formeaz? federa?ia australian?. Distan?a care separ? Australia de criza economic? care a lovit Europa ?i de cre?terea anemic? a Statelor Unite nu este singurul motiv al acestui rezultat. Cererea tot mai mare de resurse naturale – fierit? ?i c?rbune pe primele locuri – a contribuit la sc?derea ratei ?omajului, care în prezent este printre cea mai mic? din lume. În aprilie, 4,9 la sut? dintre australieni nu aveau un loc de munc?, fa?? de 10,9% din zona european? ?i 8,1% din Statele Unite. În plus, 72 la sut? dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 ?i 64 de ani au un loc de munc? pl?tit, fa?? de  66% din restul regiunilor. De men?ionat c? 79 la sut? dintre b?rba?ii de la Antipozi ?i 66 la sut? dintre femei au un serviciu stabil.

Mai pu?in? munc?

La realizarea clasamentului s-a ?inut cont ?i de faptul c? orele petrecute de australieni la serviciu sunt mai pu?ine decât media (1.686 în Australia fa?? de 1.749), cu un venit mediu de 26.900 de dolari fa?? de 22.300 de dolari, cât este media ??rilor OECD. Per ansamblu, nivelul de satisfac?ie pentru propria via?? este de 7,4 din 10 (fa?? de  6,7, media la nivelul ??rilor OECD). Australienii sunt destul de mul?umi?i de acest primat, în ciuda sc?derii num?rului de turi?ti, precum ?i a valorii monedei na?ionale, care a ajuns la minime istorice. De asemenea, standardele calitative ale vie?ii continu? s? atrag? persoane din toat? lumea. Speran?a de via?? în Australia este de 82 de ani, cu doi ani mai mul?i decât media din ??rile OECD. De altfel, 85 la sut? dintre persoanele intervievate ?i-au descris starea de s?n?tate ca fiind „bun?“, în timp ce în rândul responden?ilor din ??rile membre OECD procentul este de 70 la sut?. În plus, guvernul australian conteaz? pe un surplus de profit pentru urm?torul an fiscal, ceea ce înseamn? c? propriile datorii vor sc?dea sub 10% din produsul intern brut.

În c?utare
de chilipiruri

Printre punctele slabe se poate men?iona entuziasmul ceva mai redus pentru via?a cotidian?, spre deosebire de americani, irlandezi ?i chiar spanioli. În opinia anali?tilor, o explica?ie ar putea-o reprezenta faptul c? australienii au devenit consumatori mai modera?i ?i mai aten?i la cheltuieli. Costurile vie?ii au crescut, fapt ce i-a determinat pe localnici s? cumpere mai pu?in sau s? caute chilipiruri on-line. Ve?tile bune continu? îns? pe plan politic. 71 la sut? dintre australieni declar? c? au încredere în propriile institu?ii, fa?? de 56 la sut?, cât este media celorlalte state membre OCED. Potrivit aceluia?i studiu, b?rba?ii de la Antipozi î?i petrec aproape trei ore pe zi g?tind, f?când cur??enie sau având grij? de treburile casnice, mult mai mult decât, de exemplu, nem?ii, americanii.

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X