Sportul na?ional? Ho?ia multilateral dezvoltat?

Sportul na?ional? Ho?ia multilateral dezvoltat?

InterviuIon JIANU

 

Luni, 15 Aprilie 2013 – 18:53

România de ast?zi este radiografiat? din aproape toate punctele de vedere în metafora inegalabil? a fostului pre?edinte al Uniunii Scriitorilor, academician D.R. Popescu, invitatul Na?ionalului din Craiova duminic?, 21 aprilie

Prin luna ianuarie, i-am trimis academicianului D.R. Popescu (foto) ?apte întreb?ri pentru un interviu. De atunci, l-am sunat de vreo ?apte ori ?i, într-un târziu, adic? zilele trecute, am primit o scrisoare, respectiv un text, cuprinzând r?spunsul la doar dou? întreb?ri din chestionar.

Ion Jianu: În urm? cu vreo cinci ani, a?i scris c? „România este o Biblie de vânzare“. Pute?i s? detalia?i? V? men?ine?i ?i acum aceast? afirma?ie oarecum surprinz?toare?
D.R. Popescu: Domnule Jianu, dac? am scris, cândva, c? România este o Biblie de vânzare, azi n-a? mai putea spune a?a ceva! Azi România este o pancov?, o gogoa?? h?rt?nit? de tot soiul de patricieni vere?toiza?i, danubiano ?i extradanubiano-pontici. Nici iarba de pe întreaga suprafa?? a ??rii nu ne mai apar?ine. O pasc boi ?i berbeci veni?i din alte ??ri mai calde. De petrol nu se mai poate face vorbire! El merge dr?g?la? în subsolurile fostelor imperii – austriac ?i sovietic. P?durile au devenit invizibile, mun?ii din marmur? s-au adrieanizat, a?a c? doar industria de fier vechi mai produce o bucat? de pâine pentru pruncii ?iganilor. A?a c? am sc?pat de op?iunile poten?ial dezastruoase ale polu?rii industriale – chiar ?i la Craiova! Iar reozonizarea – reozonificarea meleagurilor mioritice este în toi, mai ales prin punerea la dispozi?ia T?tânelui Ceresc a mai multor mii de hectare de p?mânt arabil; era, de altfel, singura cale paradisiac? de ie?ire din îngâmfarea de semizei agricoli care începuse s? inverseze sensurile istoriei!
În privin?a cultiv?rii inteligen?ei ?tiin?ifice, care poate lua forma unui extremism intolerant, toxic, s-a ajuns la concluzia c? democratizarea înv???mântului prin universit??i particulare, autocefale, va reda istoriei libertatea de a fi în?eleas? ca supus? drept??ii lui Dumnezeu… Apoi, tendin?a natural? a omului de a nu-?i strica ochii citind a fost încurajat? prin proliferarea posturilor de televiziune, care niciodat? nu ?in post! Azi… Singurii in?i care mai citesc, bun?oar? Biblia, în România, sunt procurorii! Dar Biblia pe care o utilizeaz? ei este din dotare!.. Seara, dup? lungi incursiuni printre mo?negii de la ?ar?, procurorii depun bibliile la rastel! A, o s? sar? cineva din cort, gata s? spun? c? mai avem, totu?i, niscaiva con?tiin?e de pia??, pe tarab?, de vânzare! Eroare! Toate s-au cartelizat! Doar câ?iva copila?i mai avem de vânzare – câ?i le-au sc?pat stoic?ne?tilor printre degete!
În privin?a sportului, pe total, vorba lui Mircea Radu Iacoban, st?m bine! Teoretic, mai ales! Sportul, în ?coli, ajut? consolidarea fizic?, psihic?, înt?re?te educa?ia, armonia social?!.. Teoretic! Exemplul emblematic pentru sportul românesc de azi? Da, este acel s?ritor de la trambulin? – campion na?ional! – care, la antrenamente, luni de zile, în loc s? plonjeze în ap?, plonja pe ni?te saltele! Genial! Dac? ar exista campionate europene, mondiale ?i olimpice de cacialmale – am ob?ine o puzderie de medalii de aur! Mai ales la probele politice guvernamentale: Alba-Neagra! Alba-Neagra, proba medaliat? cu aurul de la Ro?ia-Montana, în sunetele imnului na?ional, imn cântat – solo: „De?teapt?-te, române“ – ?i dirijat personal de ideologul multilateral finan?at, Ghi?? Borcan Pristanda.
Furtuna revolu?iei chelioase a bântuit peste istoria Europei ultimilor ani, pref?cându-se c?, din greu, confund? lumea ideal? cu energia cauzelor ?i efectelor t?v?lugului economico-politic. A?a c? nici o guvernare ?i nici o înghesuial? parlamentar? nu pot garanta c? prezentul arat? exact la fel cu ecua?iile ale?ilor poporului, pe care, oricum i-am lua, ei nu apar?in realit??ii economice danubiano-dâmbovi?ene! A?a c? nu ne r?mâne decât s? ne închin?m în continuare m?n?stirii Europa ?i ambulan?ierilor ei smeri?i. S? ridic?m în sl?vi trecutul nostru continental, punând-o – de ce nu? – în primul rând pe contesa cu ceva sânge dâmbovi?eano-danubian, Anna de Noailles, cea care, în marea ei iubire fa?? de ?ara de sub Carpa?i, ?i-a amintit o singur? dat? c? a trecut prin acest spa?iu, în drum spre falnicul Stambul! Desigur, memoria ei absolut? n-a putut s? re?in? mai nimic despre imaginea unor p?stori mioritici lipsi?i de repere valorice. Pentru contesa de pe Sena, danubienii, în opinci ?i cu vajnice c?ciuli pe cap, cântând din fluiere, pe iarba verde de acas?, f?r? must??i heraldice, puteau s? poarte la cureaua lor cea lat? niscaiva certificate de efeminare istoric?…
Uzul ra?iunii filosofiei politice danubiano-begaice, scenografiile parlamentare ?i ambalajele ideologice ne asigur? c? iluzionismul economic nu e str?in de tradi?ia noastr? daco-roman?. A?a c?, valoro?i genetic, ?i culturali foarte, mai ales acei b?rba?i viguro?i care au rezistat prin cultur?, româna?ilor de la miori, st?pâni pe universul postpolitic actual, nu le mai r?mâne decât s? se bucure de aristocra?ia fotbalistic? autohton? ?i de toate triburile ei de la Cluj – CFR, Vaslui, Ploie?ti, pân? la neotriburile, sub acoperire sindicalier?, de la Târgu Jiul minier ?i Media?ul gazometanizat… Iar, când baciul din Senat e trist pentru c? nu-?i vede oile ?i to?i berbecii ve?nic sub nas, el se reculege la Muntele Athos, recitându-?i din Eminescu, profund revigorat spiritual: „?i dac? stele bat în lac, adâncu-i luminându-l, E ca durerea mea s?-mpac, înseninându-mi gândul“. Desigur, e vorba de înseninarea gândului prin câ?tigarea Cupei Europei Balcanice ?i prin vânzarea lui Reghe Prodan la Hamburg!…

Pr?bu?irea sportului, o consecin?? funest? a mor?ii statului social

I.J.: Citi?i presa de ast?zi…?i am constatat c? citi?i ?i ziare de sport, fiind la curent cu fenomenul fotbalistic, chiar f?când unele comentarii. Cu alte cuvinte, sunte?i un fel de spectator al vie?ii fotbalistice… Ce zice?i de dispari?ia Universit??ii Craiova?
D.R.P.: Domnule Jianu, eu sunt sigur c? nu s-a urm?rit desfiin?area „Universit??ii“ Craiova, ci dispari?ia Craiovei de pe harta celor mai mul?i spectatori la meciurile de fotbal din România! ?i s-a reu?it, în mare parte, aceast? performan?? economico-politic?! De ce s? aib? oamenii bucurii venite din fotbal, din box, caiac-canoe, lupte greco-romane, haltere, volei?.. Nu e mai bine s? apar? niscaiva noi discipline sportive? Iat?: Alba-Neagra! E un joc al Destinului! Ha?-Ha?! Nu presupune nici mari investi?ii în stadioane, în preg?tirea juc?torilor politici! La un cap de pod, într-o gar?, sau halt?, în a?teptarea trenurilor, în parlament, în timpul discursurilor adormitoare ?i inutile ale adversarilor politici, în universit??i, când se dau doctoratele cu duiumul… Alba-Neagra! Ha?-ha?! În anii din urm?, dou?zeci ?i ceva, democratici, s-a instalat cu des?vâr?ire, pe plaiurile dâmbovi?eano-mure?ene, cutuma ce legifereaz? dreptul oricui s?-?i poat? forma o echip? de c?m?tari, de speciali?ti în dezleg?ri de cuvinte, în dezleg?ri de secrete bancare, în Alba-Neagra… Mai ales c? la noi are un mare succes noul sport na?ional: s? nu te ui?i în oglind?! Ce s? vezi? Un scârbavnic m?dular cu iaht la poart?, cu cai masca?i pe patru ro?i, ?i cu o erup?ie logoreic? de vorbe, vorbe, care nu mai încap în gur? nici la tribuna parlamentarului ?i  nici în orele de dirigen?ie oracular?, când se privatizeaz?, pe degeaba, ?i umbrele bisericilor de ghea?? de la Bâlea, întru o mai eficient? activitate turistic? ?i hormonal?. Sportul na?ional? Ho?ia multilateral dezvoltat?. Gata cu g?in?riile – furtul ?evilor din sistemele de iriga?ii – gata cu uzinele puse pe butuci! Într-un stat minimalist, f?r? justi?ie, poli?ie, înv???mânt, fiecare boschetar miliardar poate spune cu îndrept??ire: „Statul sunt eu!“.
Pr?bu?irea sportului românesc este o consecin?? funest? a mor?ii statului social. B?ie?ii de?tep?i ?i-au schimbat numele, c?p?tându-?i o nou? identitate sub crezul sfânt al mitului ce spune c? motorul economiei îl constituie profitul! ?i cum ei au pus mâna pe cârma motoarelor, banii – banii, orbi, ca de obicei, au n?v?lit de la energia electric? ?i din pr?bu?irea industriei h?pt în jeburile lor! Statul a început s? stea cu mâinile în sân ?i s? priveasc? plin de admira?ie spre noii proprietari ai mun?ilor videnieni, p?durilor vere?toizate, fabricilor ?i uzinelor de produs fier vechi ?i a petrolului patricianizat etc.
Performan?ele, în sport, au ap?rut cu gr?bire: în handbalul feminin sunt peste 40 de juc?toare din Muntenegru, Ucraina etc. – ?i Tadici vorbe?te în vânt c? aria de selec?ionabile pentru echipa României va deveni mâine-poimâine invizibil?. În baschetul masculin, num?rul sârbilor ?i al juc?torilor b?rnaci de pretutindeni înflore?te.
S? nu-i plângem îns? pe samsarii de fotbali?ti de pe la noi! Ei deja se afl? cu fesele în paradis!..

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X