Hipodromul din Craiova a ajuns o ruin?

Hipodromul din Craiova a ajuns o ruin?

Subiectul ZileiAnca Ungurenu?

imagine-articol-1

Administratorul Constantin R?duic?, al?turi de Feldioara, cândva o concurent? activ?

123456

 

Luni, 11 Martie 2013 – 21:06

Feldioara ?i Esen?a au 16, respectiv 15 ani. Ele sunt dou? dintre cele ?ase cabaline care mai exist? la Hipodromul din Craiova, un loc din ce în ce mai pu?in frecventat de craioveni

În spatele velodromului, în apropierea padocului unde sunt ?inu?i câinii poli?i?ti, exist? hipodromul – monument istoric integrat în parc – care, pe vremuri, g?zduia ?i organiza competi?ii sportive ale frumoaselor cabaline. Acum, în 2013, la 13 ani de la ultima competi?ie – o etap? de campionat na?ional –, tribunele arat? dezolant, iar cai mai sunt doar ?ase, plus unul r?mas s? ajute la transport. „O persoan? care a lucrat aici ni l-a l?sat nou?. E cel mai b?trân“, poveste?te administratorul Constantin R?duic? despre calul care are o vârst? incredibil?: aproximativ 30 de ani.
De?i nu mai concureaz?, caii sunt sco?i la plimbare pentru a se men?ine ?i au parte de îngrijire din partea celor patru angaja?i, care lucreaz? în ture. Hrana cailor – ov?z, lucern?, t?râ?e, fân – ajunge la 100 de balo?i pe lun?, pre?ul unuia fiind de 25-30 de lei. Totodat?, animalele au cipuri ?i pa?apoarte, ?i sunt ?inute sub supraveghere medical?, clubul având contract cu medici veterinari care le fac, periodic, vaccinurile ?i deparazit?rile necesare, precum ?i analizele. „Noi avem în permanen?? 100 de balo?i de mâncare rezerv?. Ne-am descurcat foarte bine anul acesta (2012 – n.r.). Ca pre?, balo?ii sunt mai scumpi iarna, cum e normal“, spune Claudiu ?tefan, directorul Clubul Sportiv Municipal (CSM) Craiova, de care apar?ine o parte din hipodrom. „Noi avem doar grajdul cu caii, terenul ?i furajeria“, tribunele apar?inând consiliului local. În total, hipodromul mai are, acum, 1,7 hectare, din cele 22 cu care era înzestrat în trecut.

Planuri pentru reînviere

Comportamentul cailor depinde, în general, de felul în care au fost crescu?i de oameni, ca în cazul oric?rui animal domesticit. Feldioara, spre exemplu, o iap? neagr?, de 16 ani, chiar caut? afec?iunea oamenilor din jurul ei. La fel ?i Esen?a, ?i to?i ceilal?i cinci colegi ai lor, chiar ?i cel mai b?trân, folosit la trac?iune. Cu pu?in noroc, poate la var? vor afla mai mul?i craioveni cât? dragoste au de oferit aceste animale. „Încerc?m s? atragem publicul c?tre noi pentru a face echita?ie, pentru agrement“, declar? Claudiu ?tefan, directorul CSM Craiova. Momentan, acest lucru nu este posibil, c?ci clubul duce lips? de un antrenor: Ovidiu Podaru, fost c?l?re?, antrenor ?i administrator, omul care a petrecut mai  bine de 25 de ani în compania acestor cai, s-a pensionat din cauza problemelor de s?n?tate. „Vrem s? reînviem hipodromul. Dup? ce se face vremea frumoas? ?i dup? ce g?sim antrenor sau instructor, o s? putem face ceva“, spun R?duic? ?i ?tefan, argumentând cu faptul c? nu îi pot scoate pe cei ?ase cai la echita?ie f?r? s? fie preg?ti?i în prealabil ?i reobi?nui?i cu c?l?ria.

Banii, ve?nica problem?

Construit ini?ial ca s? sus?in? financiar între?inerea întregului Parc „Romanescu“, hipodromul nu mai produce nimic, acum, fiindc? nu exist? finan?ele necesare pentru g?zduirea de competi?ii ?i nici pentru a cump?ra cai mai tineri pentru a-i înscrie la astfel de întreceri. CSM Craiova, care apar?ine de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului, are în subordine alte nou? sec?ii de care trebuie s? se ocupe, iar un cal, spre exemplu, ajunge undeva în jur de 70.000-80.000 de lei. Dar, toate ca toate, îns? f?r? un antrenor nu se poate face nimic.
Ultimii bani investi?i în hipodrom au fost cei 80.000 de lei pentru lucr?rile din 2012, executate la grajdul care f?cea mari probleme animalelor. Cererea pentru banii de repara?ii a fost f?cut? din 2010, iar în 2011, acoperi?ul ajunsese s? fie foarte afectat din cauza iernii grele. Pân? la urm?, în 2012 s-a reu?it refacerea acoperi?ului, toc?riei ?i a zugr?velilor.
Administratorul de acum al hipodromului, Constantin R?duic?, î?i aminte?te c?, prin 2009, primeau ?i vizite din partea copiilor cu autism, care veneau s?pt?mânal s? ia leg?tura cu aceste animale. ?i acum caii mai primesc vizite de la cei ce nu i-au uitat: „Mai sunt iubitori care vin cu zah?r, morcovi, varz?”, continu? acesta, în timp ce, pe lâng? umerii lui, se r?sfa?? blânda Feldioara.
Chiar dac? nu vor mai concura din pricina vârstei, cei ?ase cai î?i a?teapt? oaspe?ii în „musafirlâc“. A?a, ca pe vremuri, când tribunele erau înc? întregi, pline de oameni ?i nu de verdea??, când echita?ia era un sport apreciat, iar acest loc era, într-adev?r, tratat ca un monument istoric.


Clipuri video:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X