Femeia la putere

Femeia la putere

Util si PlacutDelia PATRU

Vineri, 08 Martie 2013 – 19:32

India se afl? în centrul unei polemici de anvergur?, legat? de num?rul prea mare de violuri ?i, în general, de nerespectarea drepturilor femeilor, relateaz? lastampa.it. Cu toate acestea, exact pe aceste meleaguri exist? un loc unde, de mii de ani, puterea se afl? exclusiv pe mâna femeilor. În tribul Khasi, care num?r? peste un milion de membri, femeile sunt cele care mo?tenesc orice proprietate familial?, îi primesc pe b?rba?i în casele lor ?i dau numele copiilor. În timp ce în Occident se vorbe?te de dreptul întâiului n?scut, aici toat? aten?ia se acord? ultimei fete n?scute, care este mo?tenitoarea averii familiei. Din aceast? cauz?, p?rin?ii sunt cei care îi aleg, cu mare aten?ie, so?ul. Dup? c?s?torie, el vine s? locuiasc? în familia so?iei, iar în cazul în care socrul s?u moare, este obligat s? î?i ia soacra de nevast?. Nu e vorba doar de un act simbolic, ci de o nunt? în toat? regula, consumarea uniunii fiind ?i ea obligatorie. Restul fetelor familiei sunt libere s?-?i aleag? singure so?ii. De obicei, fetele sunt cele care preiau ini?iativa, în timp ce b?ie?ii sunt mai degrab? timizi ?i adeseori e nevoie de mari presiuni din partea comunit??ii pentru a-i face s? se c?s?toreasc?. De altfel, nu de pu?ine ori s-a întâmplat ca mirele s? fug? o dat?, de dou? ori, înainte de a accepta s? se însoare. Acum îns?, o asocia?ie pentru drepturile b?rba?ilor militeaz? pentru egalitate. „Sistemul matriarhal a fost benefic pentru femeile Khasi, îns? a avut efecte negative asupra b?rba?ilor. Nu au nici un fel de responsabilit??i pe umerii lor ?i din acest motiv iau via?a prea u?or ?i ajung alcoolici ?i dependen?i de droguri“, a spus Keith Pariat, pre?edintele mi?c?rii pentru drepturile b?rba?ilor, care se nume?te „Syngkhong-Rympei-Thymmai“. Pariat  spune c? el ?i colegii s?i nu vor „s? aduc? femeile pe o treapt? inferioar?“, ci doar „s? ridice b?rba?ii la acela?i nivel cu femeile“. De altfel, el a ignorat obiceiurile vechi ?i a preluat numele tat?lui, fiind de neclintit în lupta sa. Pariat a oferit numeroase exemple despre modul în care „fra?ii s?i“ sunt demoraliza?i. În plus, în spitale, na?terile de copii de sex feminin sunt încurajate ?i primite cu bucurie, pe când na?terea unui b?iat este întâmpinat? cu ni?te morm?ieli politicoase ?i cu o consolare de genul „Orice vine de la Dumnezeu este bun“. Pariat este de p?rere c? în limba local? Khasi genul reflect? aceste obi?nuin?e culturale. „Un copac este masculin, dar atunci când e transformat în lemn devine feminin“, adaug? Pariat. Acela?i lucru se întâmpl? ?i cu substantivele din limba lor, adic? atunci când ceva devine folositor, cuvântul va avea genul feminin. Nu de aceea?i p?rere sunt îns? femeile Khasi, care nu au nici o inten?ie s? renun?e la dreptul prev?zut chiar de constitu?ia indian?. „Cred c? este o tradi?ie foarte bun?. Dac? puterea r?mâne în întregime în mâna femeilor, vom evita multe lucruri rele“, a spus o membr? a tribului.

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X