Polul Nord r?mâne f?r? ghea??

Polul Nord r?mâne f?r? ghea??

Util si PlacutDelia PATRU

Joi, 28 Februarie 2013 – 19:09

Situa?ia ghe?arilor din zona arctic? este mult mai grav? decât s-a crezut pân? acum, relateaz? corriere.it. Cel pu?in a?a reiese din datele colectate ?i elaborate de satelitul CryoSat al Agen?iei Spa?iale Europene (Esa). Pentru prima dat?, în afar? de o reducere considerabil? a extinderii suprafe?ei înghe?ate, s-a observat ?i o pierdere în volum superioar? estim?rilor precedente. Din 2008, în zona arctic? s-a constatat o pierdere de 4.300 de kilometri cubi de ghea?? în timpul toamnei ?i de 1.500 de kilometri cubi în perioada iernii. „Grav este faptul c? aceast? pierdere se refer? la cele mai vechi calote de ghea?? ?i c? aceasta este cu 60 la sut? mai mare decât se estimase anterior, cu programul Piomas“, a explicat Tommaso Parrinello, mission manager în cadrul programului ESA. Asta înseamn? c? principala cauz? este cre?terea temperaturii, iar zonele cele mai afectate sunt Groenlanda, Arhipelagul Arctic Canadian ?i partea de nord-est a insulelor Svalbard.
Înainte de CryoSat, satelitul IceSat al NASA efectuase m?sur?tori similare în perioada 2003-2008, observând declinul suprafe?ei de ghea??. Satelitul european a confirmat aceste modific?ri ?i a apreciat pierderea în volum a ghe?urilor, datorit? unui radar special, capabil s? stabileasc?, pe baza unor calcule simple, grosimea stratului de ghea??, precum ?i volumul ghe?urilor. Faptul c? situa?ia în zona arctic? este deosebit de critic? a fost semnalat de studiile realizate în ultimele decenii, care au stabilit c? înc?lzirea la Polul Nord este considerabil mai mare decât în alte zone. „Cifrele arat? c? în ultimii 50 de ani, temperatura în aceast? zon? a crescut cu 2,4 grade Celsius, adic? 1,8 grade mai mult fa?? de valorile medii“, a precizat, la rândul s?u, Parrinello. De altfel, fenomenul a fost botezat de speciali?ti „Arctic amplification“. În plus, s-a constatat c?, în fiecare an, volumul ghe?urilor scade cu 13 la sut? în timpul verii ?i 4 la sut? în perioada iernii. Precipita?iile nu reu?esc s? echilibreze situa?ia pentru c?, dup? cum am men?ionat deja, temperatura a dus la topirea celor mai vechi suprafe?e de ghea??, care au o grosime maxim? de cinci-?ase metri. Topirea acestor suprafe?e a fost simulat? cu programul Piomas (Pan-Antarctic Ice-Ocean Modelling and Assimilation system), îns? acum înregistr?rile CryoSat au demonstrat c? acel model era mult prea conservator ?i c?, în realitate, situa?ia era mult mai grav?. În opinia lui Parrinello, noile m?sur?tori vor fi de ajutor pentru „perfec?ionarea modelului Piomas, f?cându-l mai adecvat la adev?rata evolu?ie a fenomenului, îns?, mai ales, ne vor ajuta s? estim?m mai bine ce se va întâmpla în viitor“. Anterior, estim?rile speciali?tilor IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prevedeau o topire total? a ghe?urilor din zona arctic? în 2050. Mai nou. Potrivit datelor prelevate de CryoSat, estim?rile sunt ?i mai sumbre, dispari?ia ghe?urilor fiind prev?zut? în anul 2020.

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X