Bere… nuclear?

Bere… nuclear?

Util si PlacutDelia PATRU

Miercuri, 27 Februarie 2013 – 18:47

În cadrul unor teste militare realizate în anii ‘50, oamenii de ?tiin?? au încercat s? verifice dac? berea poate fi consumat? ?i dup? o explozie nuclear?, relateaz? corriere.it. Care este primul lucru pe care l-am face dup? o explozie nuclear?? Bineîn?eles, am fi recunosc?tori c? am supravie?uit, iar apoi am ciocni o halb? de bere, asta dac? ar mai r?mâne vreun alt supravie?uitor care s? ne ?in? companie. Înc? din anii ‘50, Statele Unite au testat posibilele efecte ale unei ploi radioactive, nu doar asupra persoanelor ?i cl?dirilor, ci ?i asupra mânc?rurilor ?i b?uturilor. Astfel, cercet?torii au constatat c?, în cazul unui atac nuclear, berea ar putea fi consumat? f?r? probleme. Pentru a afla ce se întâmpl? cu mânc?rurile ?i b?uturile într-o astfel de situa?ie, în urm? cu 60 de ani a fost realizat? o serie de experimente de c?tre Atomic Energy Commission. Astfel, în perioada februarie – mai 1956, Comisia pentru Energie Atomic? a testat dou? bombe în statul Nevada: una care a eliberat energie echivalent? cu 20 de kilotone de TNT, ?i alta, cu 30 de kilotone.
În cadrul experimentului, sticlele ?i cutiile cu bere ?i suc au fost plasate la distan?e diferite fa?? de zona zero. Cele mai apropiate recipiente s-au aflat la aproximativ 320 de metri, unele fiind îngropate, iar altele fiind l?sate pe p?mânt.
Dup? explozie, multe dintre cutiile cu suc ?i bere au r?mas întregi ?i la fel s-a întâmplat ?i cu unele sticle. Ulterior, pentru a se convinge c? sucul sau berea nu sunt radioactive, oamenii de ?tiin?? au analizat con?inuturile recipientelor ?i au descoperit c? b?uturile care au fost plasate cel mai aproape de explozie erau u?or contaminate, afându-se totu?i în limitele admise pentru a putea fi consumate în situa?ii de urgen??. În ceea ce prive?te gustul, s-a constatat c? atât berea, cât ?i sucul î?i p?straser?, în principiu, calit??ile comerciale ini?iale.

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X