Ma?ina care merge cu aer

Ma?ina care merge cu aer

Life & StyleOana Olaru


Sistemul „Hybrid Air“ va fi introdus ini?ial în dot?rile modelelor mai mici, precum Citroen Peugeot 208

 

Miercuri, 23 Ianuarie 2013 – 19:23

Dac? v? face?i griji cu privire la pre?ul din ce în ce mai mare al benzinei sau motorinei ?i v-a?i dorit m?car o dat? s? ave?i o ma?in? care merge cu aer, pentru a sc?pa de povara financiar?, visul dumneavoastr? s-ar putea îndeplini curând

Reprezentan?ii produc?torului francez de automobile PSA Peugeot Citroën sunt încrez?tori c? pân? în anul 2016 vor putea lansa pe pia?? un autoturism care func?ioneaz? cu aer, relateaz? dailymail.co.uk. Inginerii de la Peugeot sus?in c? proiectul de automobil la care lucreaz? în prezent ar putea reduce cu 45 la sut? „nota de plat?“ lunar? a unui conduc?tor auto, costurile putând fi diminuate cu pân? la 80 la sut? în cazul utiliz?rii ma?inii în ora?, întrucât în aceast? situa?ie autoturismul ar func?iona cu aer în cea mai mare parte a timpului.
Sistemul prototipului dezvoltat în prezent folose?te un motor normal cu combustie intern?, dar are un sistem hidraulic special ?i un sistem de transmisie adaptat, cu cilindri cu aer comprimat, care depoziteaz? ?i elibereaz? energie. Datorit? acestor dot?ri, autovehiculul poate func?iona cu benzin? sau cu aer, ori cu o combina?ie din cele dou?.
Potrivit proiectului, alimentarea cu aer ar fi sursa unic? de energie în timpul folosirii ma?inii în mediu urban, activându-se în mod automat la viteze mai mici de 70 de kilometri, fiind disponibil? în 60-80% din timpul de utilizare a autoturismului în ora?. Sistemul de comprimare a aerului poate refolosi toat? energia care se pierde în mod normal la încetinire ?i frânare. Motorul ?i o pomp? special? sunt alimentate de un rezervor cu aer comprimat situat sub ma?in?, în paralel cu sistemul de evacuare a gazelor.
Proiectul este cu atât mai îndr?zne?, cu cât inginerii francezi î?i propun ca, pân? în anul 2020, ma?inile create de ei s? aib? capacitatea de a str?bate 188 de kilometri cu doar un litru de combustibil.

Sistem revolu?ionar

Acest sistem „Hybrid Air“, pus la punct de cei de la Peugeot Citroën, este primul care combin? alimentarea cu benzin? cu aceea cu aer comprimat. Sistemul este deci o crea?ie revolu?ionar? în industria autoturismelor hibrid, întrucât datorit? lui acumulatorii (foarte scumpi) de care au nevoie ma?inile hibrid care func?ioneaz? cu energie electric? devin inutili. Potrivit inginerilor francezi, tehnologia „Hybrid Air“ ar putea contribui la sc?derea nivelului de noxe, întrucât, prin utilizarea lui, un autoturism de dimensiunea unui Citroën C3 sau Peugeot 208 ar emite doar 69 g/km de dioxid de carbon.
Ma?ina care func?ioneaz? cu aer este rezultatul muncii de doi ani a unei echipe formate din 100 de ingineri ?i oameni de ?tiin?? de elit?, care au lucrat în condi?ii top-secrete la centrul de cercetare ?i dezvoltare Peugeot de la Velizy. O veste excelent? este aceea c? ma?inile dotate cu sistemul „Hybrid Air“ vor fi cu aproximativ 1.500 de dolari mai ieftine decât actualele modele hibrid ?i, în plus, sistemul va putea fi instalat pe orice autoturism „de familie“, f?r? a modifica forma ?i dimensiunile acestuia, din exterior un autoturism care merge cu aer urmând s? arate întocmai ca unul care func?ioneaz? cu benzin?.
În plus, inginerii francezi au ?inut s? precizeze c? ma?inile dotate cu noul sistem „Hybrid Air“ nu sunt supuse unor riscuri suplimentare în caz de accident, în compara?ie cu cele tradi?ionale, îns? punctul forte este c? autoturismul revolu?ionar este mai ieftin ?i mai ecologic decât cele pe care le conducem în prezent.

Alte inova?ii

Peugeot Citroën, care a prezentat prototipul sistemului „Hybrid Air“ zilele trecute, are în vedere introducerea acestuia ini?ial în componen?a modelelor mai mici, a?a cum este Peugeot 208. În plus, produc?torul de automobile inten?ioneaz? ca pe viitor s? implementeze sistemul ?i pentru ma?ini mai mari, cum sunt modelele Peugeot 405 ?i Citroën C5, estimând c? economia de combustibil va fi ?i mai mare gra?ie utiliz?rii unor materiale noi, precum un tip de o?el u?or ?i elemente compozite din aluminiu. Mai mult decât atât, inginerii francezi dezvolt? ?i alte inova?ii, cum ar fi sistem de direc?ie electric în locul celui hidraulic ?i un tip nou de cauciucuri, al c?rui rol este acela de a reduce frecarea. Aceste elemente vor fi introduse începând din acest an, iar primele ma?ini care vor fi dotate cu aceste inova?ii vor fi cele din gama Citroën C4 Picasso, produse la uzina din Vigo, Spania, ?i modelul care va înlocui Peugeot 308, construit în prezent în Fran?a, la Sochaux.

sursa; gazeta de statLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X