Ma?ini înc?rcate wireless

Pic?tura de cunoa?tere

Ma?ini înc?rcate wireless

Util si PlacutOana Olaru

Produc?torul japonez de automobile Toyota a început testele practice pentru un sistem revolu?ionar de înc?rcare a acumulatorilor cu care sunt dotate ma?inile electrice, relateaz? Yahoo!News. Dac? se va dovedi eficient?, aceast? solu?ie dezvoltat? de inginerii de la Toyota va elimina necesitatea ?oferilor de ma?ini electrice de a-?i alimenta autovehiculul folosind un cablu conectat la electricitate. Potrivit reprezentan?ilor companiei, este vorba de un sistem wireless, care permite înc?rcarea bateriilor prin intermediul unor rezonatoare magnetice încastrate în suprafa?a asfaltat? a unor locuri de parcare special amenajate. Dispozitivul wireless de înc?rcare este încorporat într-un fel de „covor“, care are o diagonal? de aproximativ 50 de centimetri. Când ma?ina electric? este parcat? pe acest loc de înc?rcare, „covorul“ se ridic? automat, iar curentul este livrat prin intermediul câmpului magnetic ce se creeaz? sub vehiculul electric, au explicat inginerii japonezi. Reprezentan?ii Toyota sus?in c?, datorit? acestui sistem, bateria unui model Prius obi?nuit ar putea fi reînc?rcat? complet în 90 de minute – aceea?i perioad? de timp necesar? înc?rc?rii cu cabluri. Inginerii au precizat c? singurul punct slab al sistemului wireless ar fi acela c?, în cazul în care ma?ina nu este parcat? direct pe „covorul“ magnetic, timpul de înc?rcare ar putea fi prelungit. Prima faz? a testelor propriu-zise este programat? s? înceap? în aceast? lun? la Toyota City, un ora? situat în regiunea japonez? Mikawa, la est de Nagoya.
Toyota nu este primul produc?tor care testeaz? sisteme de înc?rcare f?r? fir. Compania BMW a început înc? din iunie 2011 testarea pentru unele dintre modelele sale electrice, iar Nissan pare s? fi înregistrat progrese deosebite, dac? lu?m în considerare faptul c? reprezentan?ii acestei companii au anun?at c?, pân? în 2015, modelul de lux Infinity LE cu patru u?i va fi dotat ?i livrat cu sistem de înc?rcare wireless.

sursa; gazeta de sud

Profesorul doctor Andrei Marinescu de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare ?i Încerc?ri pentru Electrotehnic? ICMET Craiova a contactat ast?zi Gazeta de Sud ?i a informat c? un sistem similar de înc?rcare a bateriilor pentru vehicule electrice ?i hibride va fi realizat la ICMET pân? la sfâr?itul acestui an.Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X