Ioan Botez?torul: „Poc?i?i-v? c? s-a apropiat împ?r??ia cerurilor”

Ioan Botez?torul: „Poc?i?i-v? c? s-a apropiat împ?r??ia cerurilor”

 

 


Sfântul Ioan Botezatorul este unul dintre cei mai mari sfin?i în tradi?ia ortodox?

 

Ast?zi, cre?tinii ortodoc?i, al?turi de cei greco-catolici cinstesc praznicul Na?terii Sfântului Ioan Botez?torul, Înaintemerg?torul  Mântuitorului Iisus Hristos, cel care l-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu în apa Iordanului

Peste 1500 de premii în carburant, daca alimentezi cu minim 25 de litri de carburant!

Pe vremea împ?ratului Irod, era un preot din cetatea Orini, Zaharia în vârst?, care împreun? cu so?ia lui, Elisabeta ?i respectau legile lui Dumnezeu. Într-o zi, Zaharia se afla la Templu Domnului, pentru rug?ciuni ?i s? îndeplineasc? datoriile preo?e?ti, pe când era în Templu, Arhanghelul Gavriil i s-a ar?tat ?i l-a vestit de na?terea unui fiu, iar pentru îndoial?, Zaharia r?mâne mut pân? la împlinirea proociei  îngerului. (Noul Testament, Luca cap.1)

Îngerul o veste?te ?i pe Maria, rud? a lui Elisabeta, din cetatea Nazaret, de na?terea unui fiu, ce va fi ”Fiul lui Dumnezeu”. Apoi, Sfanta Fecioar? a mers s? o viziteze pe Elisabeta, unde:

”Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a s?ltat în pântecele ei ?i Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt” (Luca, cap.1, 41).

Îmbr?c?minte de p?r de c?mil?
Via?a Sfântului Ioan este legat? de Hristosul lui Dumnezeu, iar acest episod arat? cât de însemna?i ?i lega?i sunt ace?ti prunci, de?i se vor cunoa?te mai tarziu în vie?ile lor.
 Ioan este liantul celor doua Lumi, cea dupa Vechea Lege ?i Legea Nou?, a lui Iisus Hristos. Sfântul are misiunea de a preg?ti venirea Fiului Domnului, dar ?i de a cur??i poporul Ales de p?cate, prin sfânta tain? a botezului.
El a început s? predice în zilele lui Pon?iu Pilat ?i a boteza de-a lungul Iordanului, acesta era pustnic  ”avea îmbr?c?mintea lui din p?r de c?mil?, ?i cing?toare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era l?custe ?i miere s?lbatic?”(Matei, cap.3, 4), dar mai ales cel trimis de Dumnezeu pentru a preg?ti Noua Lege:

”Poc?i?i-v? c? s-a apropiat împ?r??ia cerurilor.
El este acela despre care a zis proorocul Isaia: “Glasul celui ce strig? în pustie: Preg?ti?i calea Domnului, drepte face?i c?r?rile Lui”. (Matei, cap. 3, 2-3)

Ioan boteaz? mul?i din poporul lui Israel, iar când l-a botezat pe Iisus a v?zut cum Duhul Sfânt se pogoar? asupra Mântuitorului ?i devine astfel primul caruia i s-a ar?tat Treimea Sfânt?, Fiul în apa Iordanului, Duhul Sfânt în chip de porumbel ?i Tat?l îl aude vorbind , prin grai omenesc.

” ?i îndat?, ie?ind din ap?, a v?zut cerurile deschise ?i Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El.
?i glas s-a f?cut din ceruri: Tu e?ti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. ” (Marcu, cap1, 10-11)

Ioan a fost întemni?at datorit? criticii aduse lui Irod pentru faptele sale, traiul cu Irodiada, so?ia fratelui s?u, iar cu ocazia unui osp?? al zilei de na?tere dat de împ?rat, Salomeea, fiica Irodiadei dup? un dans pe placul toturor, la sfatul mamei i-a cerut lui Irod capul Botez?torului pe o tipsie ?i acesta  d? porunc? s? fie ucis Sfântul.

La mul?i ani tuturor celor care poart? numele Sfântului Ioan sau care pr?znuiesc cinstirea acestuia.

]sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X