Gânduri de S?rb?tori

Gânduri de S?rb?tori

Spiritualitate | 24-12-2012 13:19

Gânduri de S?rb?tori

Orice final de an reprezint? un moment de bilan?. Momentele bune sau mai pu?in bune se succed în fa?a ochilor no?tri, ne amintim de ceea ce a fost frumos, dar ?i de ceea ce a fost mai pu?in reu?it. Important este ca num?rul amintirilor pl?cute s? îl dep??easc? pe acela al amintirilor mai pu?in pl?cute. Iat?-ne, a?adar în fa?a S?rb?torilor de iarn?. Aceast? perioad? cuprinde Na?terea Domnului, Anul Nou, Sfântul Vasile ?i Boboteaza. Probabil c? ne afl?m în cadrul celei mai frumoase perioade a anului, perioada in care l?s?m în urm? tot ce a fost r?u în anul care se apropie de final ?i ne facem primele speran?e cu privire la anul care bate la u??.

Cr?ciunul reprezint? elementul central al S?rb?torilor de iarn?. Este interesant de ?tiut c? pân? spre sfâr?itul secolului al IV-lea, Cr?ciunul se s?rb?torea odat? cu Boboteaza la 6 ianuarie. De asemenea, s?rb?torirea Na?terii Domnului pe data de 25 decembrie pare a fi o dat? aleas? arbitrar, întrucât Evangheliile nu consemneaz? o zi exact?. Cr?ciunul a început s? fie serbat de c?tre cre?tini pe 25 decembrie, dup? cel pu?in trei secole de la începerea misiunii de evanghelizare. Primii cre?tini au ales respectiva dat? întrucât în acea zi romanii p?gâni s?rb?toreau cu mare fast Saturnalia, o s?rb?toare în onoarea zeului Saturn. Pentru vechile civiliza?ii precre?tine aceasta era ziua na?terii zeilor. Astfel era o zi de s?rb?toare general?, iar cre?tinii puteau profita de aceste momente pentru a se putea manifesta liber ?i celebra cum se cuvinte na?terea lui Iisus. Cu toate acestea, datele istorice par lipsite de importan?? în fa?a însemn?t??ii mesajului cristic. Conform Bibliei, Fiul lui Dumnezeu a ales s? se nasc? în cele mai modeste condi?ii, într-un ad?post pentru animale, înconjurat de oameni simpli. Astfel, pentru a ne bucura de na?terea Sa nu avem nevoie de fastul bunurilor lume?ti, de locuin?e luxoase, cadouri ?i de brazi t?ia?i. Singurul cadou viabil este posibilitatea mântuirii.

Al doilea eveniment semnificativ al acestei perioade este Anul Nou. Este interesant c? stabilirea religioas? a datei de 1 ianuarie ca început de an a avut loc pentru prima oar? în 1691. Înainte de aceast? dat?, Cr?ciunul avea rolul începutului de an nou. În zilele noastre, Anul Nou este întâmpinat în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. Tradi?ional, în noaptea de Revelion, celor apropia?i li se fac diferite ur?ri, iar oamenii î?i pun diferite dorin?e. Trecerea în noul an este întâmpinat? cu mult zgomot, pentru c? se crede c? acestea alung? spiritele rele. Tot de Anul Nou se merge cu capra, cu plugu?orul, iar pe 1 ianuarie cu sorcova. Toate aceste tradi?ii au o vechime considerabil? ?i ar fi p?cat s? fie pierdute sau alterate.

Haide?i s? încerc?m s? tr?im S?rb?torile care se apropie la adev?rata lor semnifica?ie, aceea spiritual?. Numai a?a ele vor fi cu adev?rat fericite.

Colind

În ast? sear? de splendoare, când îngerii din cer zâmbesc,
Colinde se aud în zare, ur?ri de bine se rostesc.
Copiii î?i a?teapt? Mo?ul, cei mari în pace se g?tesc,
În ieslea rece din Iudeea se na?te Sfântul Prunc ceresc.

Cânt?ri din ceruri se coboar?, luminile se sting în zori,
În criv??ul groaznic de-afar? se-aud la u?i colind?tori.
P?storii ne aduc de veste c? r?ul s-a schimbat în bun
?i totul pare de poveste, iar magii s-au pornit la drum.

O stea ne lumineaz? cu mult? bucurie
Via?a ce se stinge în pulbere ?i scrum,
Dar pentru-a noastr? cert? mântuire
R?spunsul îl afl?m în seara de Cr?ciun!

Cu ocazia S?rb?torilor v? dorim s? ave?i un Cr?ciun fericit ?i un An Nou cât mai bun!

Mihai CUCERZANLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X