Revolu?ie în pia?a asiguratorilor. P?gubi?ii RCA vor solicita daune propriilor asigur?tori, nu la companiile ?oferilor vinova?i

Revolu?ie în pia?a asiguratorilor. P?gubi?ii RCA vor solicita daune propriilor asigur?tori, nu la companiile ?oferilor vinova?i

ast?zi, 12:13 Autor: Adrian Dumitrache

?oferii prejudicia?i în accidente rutiere survenite din vina altor conduc?tori auto urmeaz? s? fie desp?gubi?i de proprii asigur?tori RCA, nu de societ??ile care au emis poli?ele RCA ale vinova?ilor, a declarat vicepre?edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor, Cornel Coca-Constantinescu.

“Prin modificarea legisla?iei secundare, sper?m ca noul sistem s? fie introdus pân? la finele anului curent sau de la începutul anului 2013, în func?ie ?i de evolu?ia discu?iilor cu societ??ile de profi ?i brokerii de asigurr?ri. În prezent, durata unui proces de instrumentare ?i plat? a unui dosar de daun? pe segmentul RCA este de 90 de zile. Dup? ce vom introduce noul sistem, cred c? plata daunelor se va face în cel mut 60 de zile”, a spus Coca-Constantinescu, prezent la o conferin?? pe teme de specialitate.

Potrivit datelor prezentate de reprezentantul CSA, dup? ce asigur?torul ?oferului p?gubit va achita dauna, compania î?i va recupera banii prin intermediul unui sistem de compensare, care va avea ca reper dauna medie pe segmentul RCA în anul precedent.

Coca-Constantinescu a afirmat c? punerea în practic? a noului sistem de instrumentarea ?i plat? a desp?gubirilor RCA va conduce la îmbun?t??irea serviciilor furnizate asigura?ilor ?i p?gubi?ilor, la cre?terea încrederii asiguratului în propriul asigur?tor ?i la un mai bun control al costurilor aferente acord?rii desp?gubirilor.

“De asemenea, va optimiza procesul de gestionare a dosarelor de daun? ?i va dezvolta produsele de asigurare facultativ? (CASCO)”, a spus reprezentantul autorit??ii de reglementare.

Societ??ile autorizate s? practice asigur?ri obligatorii de r?spundere civil? auto (RCA) sunt ABC Asigur?ri, Allianz-?iriac Asigur?ri, Generali România, Asirom, Euroins România, Astra, Omniasig, Carpatica Asig, Groupama, Uniqa Asigur?ri ?i City Insurance.

Pia?a asigur?rilor generale ?i de via?? a crescut cu 2,7% în primele ?ase luni, la 4,13 miliarde de lei, pe fondul avansului subscrierilor din poli?e de asigur?ri generale cu 3,5%, potrivit datelor contralizate de Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA).

Defalcat, asigur?rile generale au cumulat un volum de prime de 3,27 miliarde lei, nivel în cre?tere cu 3,54% fa?? de perioada anului anterior.

În structura asigur?rilor generale, poli?ele CASCO reprezentau 28,49% din total asigur?ri generale, cu un volum de prime de 933 milioane de lei, în sc?dere cu 6,37% fa?? de 30 iunie 2011.

Clasa RCA are pondere de 34,47% în total asigur?ri generale, cu un volum de subscrieri în coborâre cu 0,19%, la 1,1 miliarde de lei.

În ceea ce prive?te desp?gubirile pl?tite de asigur?tori, volumul acestora a dep??it 2,5 miliarde de lei, înregistrând o cre?tere nominal? cu 3,1% fa?? de acela?i interval al anului trecut.

Din valoarea total? a indemniza?iilor pl?tite, cele aferente contractelor de asigur?ri generale au totalizat 2,18 miliarde lei, cu 2,75% mai mult fa?? de iunie 2011.

Pe segmentul CASCO, daunele au sc?zut cu 5,7%, la 966,93 milioane de lei, în timp ce pe RCA au crescut cu 14,8%, la 940,58 milioane de lei.

“În ultimii ani, pia?a asigur?rilor s-a înscris pe un trend de sc?dere ?i a ajuns la o pondere de sub 2% din Produsul Intern Brut. Pe termen lung, poten?ialul industriei de asigur?ri din România este de 4-5%”, a mai spus vicepre?edintele CSA.

sursa; zf.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X