Huffington Post: Noua politic? din România, amenin?at? de ?mecherii murdare

Huffington Post: Noua politic? din România, amenin?at? de ?mecherii murdare

27 iunie 2012, 06:14 |  Autor: Dorina C?lin | 7202 afi??ri

Matt Browne

Matt Browne

Matt Browne semneaz? un articol în publica?ie american? online Huffington Post în care comenteaz? acuza?ia de plagiat la adresa lui Victor Ponta ?i învinuie?te revista Nature c? a preluat informa?iile din surse anonime. Potrivit acestuia, în conformitate cu deontologia profesional?, nu ar fi trebuit publicat un astfel de material.

“Când Victor Ponta a devenit prim-ministru, mul?i au sperat c? acest lucru va aduce o schimbare în cultura politic? a ??rii. Pre?edintele Uniunii Social Liberale, Victor Ponta a prezentat o viziune conving?toare de reînoire a economiei ?i democra?iei române?ti. În plus, coali?ia din care face parte a ob?inut o victorie zdrobitoare la alegerile locale din aceast? lun?. Cu toate acestea, succesul lui Ponta pare s? fi sup?rat vechea gard? ?i pe Pre?edintele în exerci?iu Traian B?sescu. Noul prim-ministru se afl? acum implicat într-o serie de controverse politice, destinate s? deraieze programul s?u de reform? ?i s? submineze popularitatea lui”, se arat? în articol

Matt Browne comenteaz? ?i despre a?a-zisul plagiat al premierului.

“La începutul s?pt?mânii, revista Nature a publicat un articol bazat pe un dosar provenit de la o surs? anonim?, sus?inând c? teza de doctorat a primului-ministru Victor Ponta, cu privire la Curtea Penal? Interna?ional?, reprezint? un plagiat. Este greu de în?eles de ce revista Nature a ales s? publice acuza?iile dintr-o surs? anonim?. Ponta, în mod natural, a negat vehement acuza?iile. Acest lucru nu este surprinz?tor. În 1999, Victor Ponta, era membru al Comisiei, responsabil cu elaborarea normelor ?i procedurilor de la Curtea Penal? Interna?ional?. Ponta a juat un rol important în modul în care a fost explicat? func?ionarea Cur?ii Penale în România.” sus?ine Matt Browne.

“Primul ministru a fost puternic sus?inut de Academia Român?. De asemenea profesorii s?i l-au ap?rat în mod public. Ponta este ap?rat chiar ?i de c?tre Ion Diaconu, de la care se presupune c? a plagiat”, se arat? în articolul din Huffington Post.

“Interesant este, c? înainte ca acast? poveste s? devin? public?, Victor Ponta se afla într-o disput? cu Pre?edintele Traian B?sescu cu privire la cine ar trebui s? reprezinte România la Consiliul European de la sfâr?itul lunii iunie.

Participarea lui Ponta la Consiliul european ar reprezenta un plus pentru România. Expertiza sa în dreptul interna?ional poate ajuta la deblocarea accesului României la Acordul Schenghen, precum ?i  reglement?rile vamale ale UE”, conchide Matt Browne.

sursa; adevarul.ro



Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X