„Ministerul S?n?t??ii nu iube?te Craiova“

„Ministerul S?n?t??ii nu iube?te Craiova“

SocietateMarian APIPIE


Prof. univ. dr. Florinel B?dulescu este nemul?umit de modul în care ministerul a ales s? distribuie trei dintre medicamentele oncologice cu disfunc?ionalit??i în aprovizionare

 

Aceasta este concluzia la care a ajuns prof. univ. dr. Florinel B?dulescu, pre?edintele Societ??ii Na?ionale de Oncologie Medical? din România, dup? ce ministerul a direc?ionat trei tipuri de medicamente oncologice primite prin dona?ie la patru mari unit??i sanitare din ?ar?, cu toate c? pentru unul dintre ele existau solicit?ri ?i de la Craiova

Compania Na?ional? Unifarm SA a anun?at Ministerul S?n?t??ii c? în ?ar? ajung trei dintre medicamentele oncologice în cazul c?rora exist? disfunc?ionalit??i în aprovizionare: Methotrexate forma oral?, comprimate 2,5 mg – 400 cutii x 20 comprimate/flacon, Dacarbazinum solu?ie injectabil? flacon 200 mg – 600 flacoane ?i Daunorubicinum solu?ie injectabil? – 800 cutii / 1 flacon. „Cele trei produse fac parte din dona?ia de medicamente pe care firma Sanofi-Aventis România o face în baza Ordinului de Ministru 456/2012“, se arat? într-un comunicat postat pe site-ul Ministerului S?n?t??ii. Tot aici se mai specific? faptul c? „medicamentele vor fi direc?ionate c?tre patru unit??i sanitare: Institutul Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» Bucure?ti, Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricu??» Cluj-Napoca, Spitalul de Copii «Sf. Maria» Ia?i ?i Spitalul Clinic de Urgen?? pentru copii «Marie Curie» Bucure?ti, în conformitate cu solicit?rile acestor unit??i“.

„?i bolnavii din Craiova au dreptul la tratament“

Dintre cele trei medicamente, de unul, Dacarbazinum, era mare nevoie ?i la Craiova, la Clinica de Oncologie Medical? din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? (SJU). ?eful Clinicii, prof. univ. dr. Florinel B?dulescu, care este ?i pre?edintele Societ??ii Na?ionale de Oncologie Medical? din România, s-a ar?tat dezam?git de modul cum s-a f?cut direc?ionarea medicamentelor donate, mai ales c? solicit?ri existau de mult timp ?i de la SJU Craiova. Medicamentele oncologice primite ?i distribuite de minister sunt de uz pediatric, îns? Dacarbazinum se folose?te ?i la adul?i, în concentra?ie mai mare. „Am v?zut c? a fost vorba de o dona?ie, dar din cele 600 de flacoane de Dacarbazinum puteau s? trimit? m?car câte 50 ?i la alte centre, la Craiova, la Timi?oara, spre exemplu, c? ?i al?ii au nevoie. În comunicat scrie c? au fost direc?ionate, a? fi curios s? aflu ?i eu care au fost criteriile care au stat la baza acestei direc?ion?ri, pentru c? ?i noi aveam nevoie. Eu am fost primul care a ?ipat c? nu mai am dacarbazin?. ?i la Craiova sunt bolnavi care î?i pl?tesc cotiza?ia la CAS ?i au ?i ei dreptul la tratament“, a spus prof. univ. dr. Florinel B?dulescu.
Acesta a mai precizat c? de acest medicament, Dacarbazinum, era nevoie la toate clinicile de oncologie din B?nie ?i c? ministerul face astfel dovad? c? „nu iube?te Craiova“. „Nu vreau s? vorbesc în numele colegilor mei, dar ?tiu c? solicit?ri au existat nu doar de la Spitalul nr. 1, ci ?i de la Spitalul nr. 2 ?i de la celelalte dou? centre private de oncologie din Craiova. ?i vorbesc pe acte, pentru c? am dovada acestor solicit?ri ale clinicii noastre. Dar se pare c? unele zone sunt favorizate, iar Craiova, Oltenia în general, nu se reg?se?te pe aceast? hart? a Ministerului S?n?t??ii“, a ad?ugat ?eful Clinicii de Oncologie Medical? din cadrul SJU Craiova.

Spitalul nu a primit oferte pentru Dacarbazinum

Ca urmare a unei adrese venite de la Ministerul S?n?t??ii – Direc?ia Asisten?? Medical? ?i Politici Publice de S?n?tate, la 14 martie 2012 Spitalul Jude?ean de Urgen?? Craiova comunica stocurile de medicamente necesare Clinicii de Oncologie, iar pe list? se afla ?i Dacarbazinum, pulbere pentru solu?ie injectabil?, concentrat de 500 mg. Unitatea anun?a c? are nevoie de 90 de flacoane pe trimestru ?i f?cea ?i o precizare în subsolul tabelului cu produsele care urma a fi achizi?ionate prin Unifarm Bucure?ti ?i Antibiotice SA: în cazul în care nu se pot achizi?iona formele de prezentare solicitate, ele vor fi înlocuite cu echivalentul în gramaj.
Pân? la urm?, Clinica de Oncologie a r?mas f?r? Dacarbazinum, pe lâng? alte ?ase medicamente, în diverse concentra?ii, fie pentru c? la licita?ie nu a fost depus? nici o ofert? (cum s-a întâmplat în cazul medicamentului Dacarbazinum), fie pentru c? ofertele depuse au fost considerate inacceptabile ?i/sau neconforme, dup? cum rezult? din raportul procedurii de atribuire încheiat pe 5 aprilie 2012 ?i semnat de comisia de evaluare a SJU Craiova.

Direc?ionarea, o decizie exclusiv? a ministerului

Faptul c? Ministerul S?n?t??ii a distribuit cele trei medicamente oncologice dup? bunul plac este confirmat ?i de r?spunsul firmei care a f?cut dona?ia. Reprezentan?ii Sanofi-Aventis România sus?in c? decizia direc?ion?rii medicamentelor a apar?inut exclusiv Ministerului S?n?t??ii. „Sanofi România este un partener activ ?i pe termen lung al autorit??ilor, r?spunzând prin produsele sale nevoilor pacien?ilor. Ca urmare a identific?rii disfunc?ionalit??ilor de aprovizionare a unit??ilor sanitare cu medicamente oncologice de uz pediatric, Ministerul S?n?t??ii a solicitat sprijinul companiei în vederea furniz?rii a trei medicamente oncologice de uz pediatric. Sanofi a r?spuns solicit?rii, furnizând cele trei produse Ministerului S?n?t??ii, sub form? de dona?ie. Unit??ile sanitare c?tre care au fost direc?ionate medicamentele au fost stabilite pe baza unei decizii exclusive a Ministerului S?n?t??ii“, este r?spunsul oferit de compania Sanofi România.

sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X