Testul “ASLO” ?i depistarea infec?iilor

Articol publicat in: Mass-media


Testul “ASLO” ?i depistarea infec?iilor

Faringitele acute repetate în copil?rie pot duce la complica?ii grave dac? au fost produse de un microb numit streptococ betahemolitic grup A, persistent ?i transmisibil.

Streptococul invadeaz? organismele tinere, afectând în mod deosebit copiii ?i adolescen?ii. La ace?tia, simptome precum febr?, dureri în regiunea faringo?amigdalian? sau dureri articulare trebuie s? trimit? c?tre efectuarea unei analize numite ASLO. Investiga?ia depisteaz? anticorpii pe care organismul îi dezvolt? împotriva acestui streptococ.

Anticorpii antistreptococici pe care îi depisteaz? analiza se numesc antistreptolizine O, de unde ?i abrevierea ASLO. Valorile normale ale acestor anticorpi în sânge sunt de maximum 200 UI/ml. “Valorile mai mari decât cele normale arat? c? bolnavul a trecut prin episoade repetate de faringit? sau angin? streptococic?. Tratamentul, care const? în administrarea de penicilin?, trebuie urm?rit în permanen?? prin efectuarea de noi teste ASLO, care verific? dispari?ia streptococului din organism”, ne-a spus dna dr. Carmen Manciuc, director medical al Spitalului de Boli Infec?ioase din Ia?i. Repetarea acestei analize este important? ?i pentru prevenirea complica?iilor ce pot surveni dup? infec?ii persistente ?i repetate cu streptococul grup A. Întrucât este foarte rezistent, riscul ca el s? se reactiveze este foarte mare.

“Antistreptolizina produce fenomene inflamatoare grave, care cauzeaz? leziuni la nivelul organelor ?i ?esuturilor, uneori distrugându?le”, avertizeaz? dna dr. Manciuc. Anticorpii pot afecta miocardul, favorizând apari?ia miocarditei, sau endocardul, provocând stenoza mitral?. O alt? complica?ie a acestei infec?ii este reumatismul articular acut, care apare la doar câteva s?pt?mâni de la infec?ie ?i se manifest? îndeosebi la nivelul articula?iilor mari (cot, genunchi). ?i rinichiul poate fi afectat de acest streptococ, rezultatul fiind glomerulonefrit? acut? ?i chiar insuficien?? renal?.

Când valorile ASLO sunt mari, se impun investiga?ii suplimentare. Astfel, pentru verificarea filtr?rii renale se realizeaz? un sumar de urin?, iar pentru afec?iunile inimii se realizeaz? un examen clinic ?i o investiga?ie imagistic?.

Dup? o infec?ie, ASLO cre?te în 2-3 s?pt?mâni, atinge o valoare maxim? în a cincea s?pt?mân?, iar în urm?toarele luni scade lent dac? boala este tratat?. Valorile trebuie monitorizate pe parcursul tratamentului pân? când ating limitele normale. Se consider? c? bolnavul este vindecat numai atunci când ASLO are valoare normal?. În cazul în care infec?ia nu este tratat?, medica?ia nu este corespunz?toare sau s?a produs o complica?ie, ASLO poate c?p?ta valori de pân? la 2.500 UI/ml.

Evenimentil.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X