Astronom britanic: Universul a fost creat de o civiliza?ie foarte asem?n?toare cu a noastr?

Articol publicat in: Mass-media


  • Alina Vasile
  • 4581 afi??ri
  • Miercuri 1 sep 2010

//

Univers

Univers

Creatorii universului în care tr?im au fost mai aproape de oameni decât de zei, sus?ine astronomul britanic John Gribbin.

Discu?ii cu privire la existen?a unui creator al universului ?i cu privire la identitatea acestuia exist? de când lumea, îns? posibilitatea ca acesta s? fie creat de o civiliza?ie foarte asem?n?toare cu a noastr?, cu ajutorul unor tehnologii nu foarte diferite de cele pe care le au la îndemân? cercet?torii din prezent, a fost aproape ignorat?, sus?ine Gribbin.

Teoria lui Gribbin este bazat? pe ciocnirile de particule, precum cele care se petrece la acceleratorul de particule LHC (Large Hadron Collider). Înainte ca acesta s? func?ioneze, au existat temeri legate de posibilitate producerii unei g?uri negre, care ar fi urmat s? înghit? lumea. Acest lucru nu ar fi fost posibil, au spus oamenii de ?tiin??, care au sublinat c? exista posibilitatea ca ma?in?ria s? produc? o gaur? neagr?, dar care ar fi prea mic? pentru a înghi?i fie ?i un singur atom.

VIDEO-EXCLUSIV Un OZN a survolat Gala?iul

INVEN?IE Un foc??nean a inventat farfuria zbur?toare pentru oameni

Cu toate astea, crearea unui nou univers ar necesita un accelerator de particule cu pu?in mai puternic decât LHC, existând mari ?anse ca universul în care tr?im s? fi fost fabricat în acest mod, informeaz? The Telegraph.

Aceast? ipotez? este explicat? astfel: în primul rând, g?urile negre au rol de por?i c?tre alte regiuni ale spa?iului ?i timpului. În al doilea rând, gravita?ia are energie negativ?, ceea ce înseamn? c? pentru crearea unui nou univers nu este necesar nici m?car un strop de energie, în ciuda cantit??ii colosale de energie care se reg?se?te în fiecare atom.

Fizica modern? sugereaz? c? universul nostru reprezint? doar o parte a unui “multiunivers”, unde diferite regiuni din spa?iu ?i timp pot avea propriet??i diferite (for?a gravita?ional? poate fi mai puternic? în unele p?r?i ?i mai slab? în altele). Dac? universul nostru a fost creat de o civiliza?ie avansat? din punct de vedere tehnologic, într-o alt? parte a multiuniversului, proiectantul poate fi responsabil pentru Big Bang ?i atât.

În cazul în care astfel de creatori fac universuri prin producerea g?urilor negre – singura modalitate pe care o cunoa?tem pentru a face acest lucru – exist? trei niveluri la care ar putea s? func?ioneze.
Primul este doar fabricarea de g?uri negre, f?r? a influen?a legile fizicii în noul univers. Al doilea nivel ar implica concentrarea propriet??ilor “universului copil” într-o anumit? direc?ie. În fine, cel de-al treilea nivel, valabil pentru o civiliza?ie foarte avansat?, ar implica posibilitatea de a seta parametri preci?i, determinând proiectarea în detaliu.

Adevarul.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X