Mai b?trâni pe orbit?

Articol publicat in: Mass-media


Pic?tura de cunoa?tere

Util si placutClick NEWS

Mai b?trâni pe orbit?

Mu?chii unui astronaut de 30 – 50 de ani ajung s? se comporte ca ai unei persoane în vârst? de 80 de ani, dup? doar ?ase luni petrecute într-o misiune spa?ial?. Cel pu?in aceasta este concluzia echipei de cercet?tori coordonate de Robert Fitts, profesor de biologie la Universitatea Marquette din Milwaukee, Wisconsin. Ace?tia au demonstrat c?, în timpul zborurilor spa?iale, mu?chii astronau?ilor se deterioreaz?, iar capacitatea lor de efort fizic se reduce cu peste 40%. Pentru acest studiu, speciali?tii americani au realizat biopsii ale gambei în cazul a nou? astronau?i ?i cosmonau?i, înainte ?i dup? 180 de zile petrecute pe Sta?ia Spa?ial? Interna?ional? (SSI). Astfel, s-a constatat c? la finalul misiunii au existat pierderi substan?iale de fibr? muscular?. În plus, cei mai bine dezvolta?i mu?chi observa?i la plecarea în misiune au suferit cel mai mare declin. În aceste condi?ii, cercet?torii americani sunt de p?rere c? e nevoie de noi programe de exerci?ii fizice, mai ales în condi?iile unor misiuni spa?iale prelungite. În cazul unor astfel de misiuni, abilitatea astronau?ilor de a lucra ar fi mult diminuat?; cei mai afecta?i mu?chi ar fi ai gambei ?i ar func?iona la jum?tate din capacitate. Membrii echipajului ar obosi foarte repede ?i ar avea dificult??i în a executa opera?iuni de rutin? în costumul de astronaut.

sursa; gazeta de sud


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X