Cum în?eleg copiii iubirea

Articol publicat in: Mass-media


  • Raluca Sofronie
  • 406 afi??ri
  • Sâmb?t? 29 mai 2010

//

Copiii care se simt iubi?i  sunt mai ascult?tori

Copiii care se simt iubi?i sunt mai ascult?tori

Fiecare copil are un fel special de a percepe iubirea. De aceea, pentru a-l face s? se simt? iubit, p?rintele trebuie s? înve?e s? vorbeasc? în limbajul unic de iubire al copilului. Astfel, cel mic va fi mai receptiv la sfaturile mamei ?i ale tat?lui s?u, în toate privin?ele.

Exist? cinci moduri în care copiii în?eleg ?i exprim? iubirea, explic? Titus Daniel Toma ?i Victoria Barbu în cartea „Fundamente ale psihosociologiei educa?iei ?i reeduc?rii”. Acestea sunt: mângâierile

Dac? în familie sunt mai mul?i copii, e foarte probabil ca ei s? fie receptivi la limbaje diferite. „În general, doi copii trebuie iubi?i diferit”, noteaz? autorii.

Iubirea de tipul „orice-ar fi”

Indiferent care ar fi limbajul de iubire pe care copilul dumneavoastr? îl în?elege cel mai bine, el trebuie exprimat într-un singur fel: necondi?ionat. Asta înseamn? a-?i iubi copilul orice-ar fi, adic? indiferent de cum arat?, de ce talente manifest?, ori ce handicapuri are, indiferent de cum a?i vrea s? fie ?i, cel mai greu, indiferent de ceea ce face. „Aceasta nu înseamn? c? ne convine orice tip de comportament ar afi?a ?i nici c? îi vom ar?ta iubirea noastr? tot timpul, chiar ?i când se comport? inadecvat”, avertizeaz? Toma ?i Barbu.

Fiecare om are un „ rezervor ” emo?ional care se umple cu iubire. În cazul copiilor, rezervorul trebuie s? fie plin pentru a putea fi educa?i sau disciplina?i eficient . „Un copil cu un rezervor de iubire plin poate reac?iona f?r? resentimente la sfaturile p?rin?ilor. Unii se tem c? asta ar putea duce la Ťr?sf??areať copilului, dar este o idee gre?it?. Niciun copil nu poate primi prea mult? iubire necondi?ionat?”, explic? Toma ?i Barbu.

Iubirea conteaz? enorm în formarea copiilor bine adapta?i ?i ferici?i, spre deosebire de cei nesiguri, sup?ra?i pe via??, inaccesibili sau imaturi. Dac? îi iubi?i doar când v? fac pe plac (iubire condi?ionat?) ?i v? exprima?i iubirea fa?? de ei doar în acele momente, copiii nu se vor sim?i iubi?i sincer. Asta îi face s? fie nesiguri ?i s? aib? o proast? p?rere de sine. Dac? îi iubi?i doar când v? îndeplinesc dorin?ele ?i a?tept?rile, se vor sim?i neputincio?i ?i vor considera c? nu are rost s? se mai str?duiasc?, de vreme ce niciodat? nu este de ajuns.

În schimb, dac? îi iubi?i necondi?ionat, se vor sim?i în largul lor ?i vor reu?i s?-?i st?pâneasc? nelini?tea ?i comportamentul pe m?sur? ce încep s? se maturizeze. „Adolescentul care fuge de acas? este un copil convins c? nimeni nu-l iube?te. Mul?i dintre p?rin?ii acestor adolescen?i vor protesta, spunând c? ei î?i iubesc copiii ?i poate a?a ?i este. Numai c? nu au reu?it s?-?i comunice aceast? iubire”, explic? Toma ?i Barbu.

Familia care vorbe?te mai multe limbaje

Realitatea trist? este c? pu?ini copii se simt iubi?i necondi?ionat. Totu?i, la fel de adev?rat este c? majoritatea p?rin?ilor î?i iubesc profund copiii. ?i atunci, de unde apare aceast? contradic?ie? Principalul motiv, consider? Toma ?i Barbu, este c? pu?ini p?rin?i ?tiu s? î?i arate iubirea. Unii presupun c? dac? î?i iubesc copiii, ace?tia ?tiu de la sine. Al?ii cred c? a-i spune unui copil un simplu „te iubesc” este de ajuns pentru a-?i manifesta iubirea.

Copiii dumneavoastr? pot recepta iubirea prin toate cele cinci limbaje pe care le-am numit deja. Totu?i, majoritatea copiilor au un limbaj principal, unul care li se potrive?te mai bine decât celelalte. Dac? dori?i s? satisface?i eficient nevoia de iubire a copiilor dumneavoastr? este crucial s? le descoperi?i limbajul preferat. Aceasta nu este îns? o misiune u?oar?. „Dac? copilul are sub cinci ani, nu v? a?tepta?i s? v? da?i seama imediat”, avertizeaz? Toma ?i Barbu.

„Copilul s-ar putea s? v? dea câteva indicii, îns? rareori acest limbaj este clar ?i u?or de distins. Aborda?i-l în toate cele cinci limbaje”, sf?tuiesc autorii. „Mângâieri pline de tandre?e, cuvinte încurajatoare, cât mai mult timp acordat, daruri ?i servicii, toate contribuie la satisfacerea nevoii de iubire a copilului dumneavoastr?. Dac? aceast? nevoie este satisf?cut? ?i copilul se simte iubit sincer, îi va fi mult mai u?or s? înve?e ?i s? reac?ioneze ?i în alte direc?ii.”

Victor, un b?ie?el în vârst? de cinci ani, este un copil iubit. Iar asta se vede în dezinvoltura cu care comunic?, în tonusul cu care se joac?, în lipsa de team? cu care se avânt? în orice activitate. Sorin (33 de ani), tat?l lui Victor, se str?duie?te s? îi acorde cât mai mult din timpul s?u. „Încerc s?-mi exprim iubirea în toate felurile posibile”, spune Sorin.

„Cel mai mult îi plac cadourile ?i activit??ile f?cute împreun?. Peste tot pe unde plec, dac? pot, îl iau cu mine: la concerte, la festivaluri, la mare. Chiar acum, în timp ce vorbim, suntem în excursie la Bran.”

Autorii mai au îns? un avertisment: nu trebuie s? crede?i c? dac? a?i reu?it s? descoperi?i limbajele de iubire preferate ale copiilor dumneavoastr?, totul va merge de la sine în via?a lor! Tot vor mai fi obstacole ?i neîn?elegeri. Îns? pentru ca ace?ti copii s? creasc? ?i s? se împlineasc?, va trebui s? v? manifesta?i iubirea prin toate formele sale de limbaj ?i apoi s?-i înv??a?i cum s? le foloseasc? la rândul lor.

Acest lucru este foarte important nu numai pentru ei, ci ?i pentru cei al?turi de care vor tr?i sau cu care se vor c?s?tori. Un semn de maturitate, spun autorii, este capacitatea de a oferi ?i de a primi recuno?tin?? folosind toate formele de iubire, îns? pu?ini adul?i sunt capabili s? fac? asta; majoritatea ofer? sau primesc iubirea doar ­într-unul sau dou? feluri.

Dac? nu a?i procedat a?a în trecut, ve?i constata c? la rândul dumneavoastr? v? ve?i schimba ?i v? ve?i maturiza, devenind mai în?eleg?tori ?i stabilind rela?ii mai împlinite. Cu timpul, realmente, ve?i avea o familie care vorbe?te mai multe limbaje.

Adevarul.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X