Ce este preinfarctul?

Articol publicat in: Mass-media, Sanatate, Societate


Ce este preinfarctul?

Sanatate

Pu?ini termeni medicali creeaz? atâta confuzie în rândul popula?iei precum o face preinfarctul. Am constatat cu uimire c? acesta este unul dintre cele mai folosite cuvinte prin care oamenii obi?nuiesc s? descrie o boal? sau un simptom – ?i aproape întotdeauna este utilizat gre?it.
Ce în?eleg de obicei pacien?ii prin preinfarct? Termenul este folosit deseori pentru a desemna un accident vascular cerebral – sindrom clinic ce const? în anumite tulbur?ri neurologice datorate afect?rii circula?iei sângelui la nivelul creierului. Alteori, cuvântul este utilizat cu sensul de episod de pierdere a st?rii de con?tien??; chiar ?i simpla pierdere a posturii (lipotimia sau le?inul) sau vertijul (ame?eala) sunt, de asemenea, frecvent denumite tot preinfarct. Alte semnifica?ii eronate care îi sunt acordate termenului de preinfarct privesc criza hipertensiv?, edemul pulmonar acut sau epistaxisul. Este, de asemenea, o gre?eal? frecvent? utilizarea cuvântului preinfarct pentru a desemna chiar infarctul miocardic.
Preinfarctul este, de fapt, denumirea învechit?, abandonat? a anginei pectorale instabile – form? grav? de cardiopatie ischemic?. Reamintim c? exist? mai multe modalit??i de exprimare clinic? a cardiopatiei ischemice, grupate, în func?ie de prezen?a sau absen?a durerii toracice, în manifest?ri dureroase ?i nedureroase. Formele dureroase sunt cardiopatia ischemic? cronic? dureroas? (numit? ?i angin? pectoral? stabil? de efort), infarctul miocardic ?i angina instabil? – tema de ast?zi a rubricii permanente dedicate bolilor cardiovasculare.
Toate formele de manifestare ale cardiopatiei ischemice au în comun acela?i mecanism – ateroscleroza, care const? în principal în depunerea de colesterol pe pere?ii interni ai vaselor de sânge, conducând la formarea ateroamelor – pl?ci de colesterol proeminente în interiorul arterelor. Prin cre?tere neîntrerupt?, ateroamele vor îngusta progresiv arterele pe care le afecteaz?, reducând astfel fluxul de sânge spre ?esuturi ?i organe.
În mare, preinfarctul (angina instabil?) este o form? agravat? de angin? pectoral?, cu poten?ial de a evolua spre infarct miocardic – definit ca necroza (moartea) unei zone a miocardului. În func?ie de m?surile adoptate ?i de tratamentul instituit, preinfarctul poate deveni un infarct miocardic propriu-zis, cu toate consecin?ele nefaste ale acestuia, sau dimpotriv? se poate ameliora ?i transforma în câteva zile în angin? pectoral? stabil? (cardiopatie ischemic? cronic? dureroas?).
De?i noua denumire (angin? instabil?) pare s? o apropie mai degrab? de angina pectoral? stabil? ?i este mai pu?in rezonant? decât cea veche (preinfarct – termen ce ne duce cu gândul la infarctul miocardic), aceast? afec?iune este o urgen?? cardiologic?, cu prognostic nu întotdeauna bun, care necesit? supravegherea medical? atent? a pacientului – de multe ori prin spitalizare . Medica?ia administrat?, dar ?i probabilitatea de evolu?ie nefavorabil? sunt foarte asem?n?toare acelora din infarctul miocardic.
De?i abandonat de mai mul?i ani de c?tre medici, termenul de preinfarct va d?inui din p?cate pentru mult? vreme în vocabularul pacien?ilor ?i va continua s? fie utilizat eronat ?i s? stârneasc? confuzii.

Dr. Ovidiu VÎLCEANU, medic specialist cardiolog
sursa; gazeta de sud


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X