Rela?ia de cuplu virtual?, între am?gire ?i c?s?torie

Articol publicat in: Internet, Mass-media, Societate


Rela?ia de class =”xirtireh” href=”http://www.acasa.ro/cuplu” title=”cuplu”>cuplu virtual?, între am?gire ?i c?s?torie

Cuplu si familie

„Messul“ (messenger), Facebook, Myspace, mii de saituri (prefer aceast?  form? incorect? ortografic, acum) de întâlniri, saituri cu femei, saituri pentru b?rba?i, saituri pentru swingeri, saituri pentru aventuri, saituri pentru orice. Toate vând acela?i produs. Toate au la baz? acela?i mecanism psihologic de activare. Este vechi de când lumea. Se nume?te activarea speran?ei. Are drept scop ob?inerea fericirii. Sunt accesate, exist? miliarde de utilizatori care caut?. Exist? miliarde de oameni care caut?. Petrec ore în ?ir c?utând… IUBIREA. Caut? satisfac?ia, caut? rezolvarea, caut? solu?ia, caut? evadarea ?i, psihologic, este normal s? fie a?a. Ne na?tem având înscris? genetic speran?a. Nu este nimic r?u în asta. C?utarea face parte din evolu?ia noastr? ca specie, este motorul progresului nostru ca fiin?e umane. Dac? admitem c? exist? o realitate virtual?, din perspectiva rela?iilor, aceasta nu poate concura niciodat? cu realitatea, ca s? zic a?a, obiectiv?. Realitatea virtual? se adreseaz? imagina?iei noastre. Acolo noi suntem st?pânii absolu?i ai acestui domeniu. Realitatea obiectiv? se adreseaz? vie?ii din afara noastr?. Acolo exist? îns? condi?ion?ri. Ce alegem atunci?
Internetul ne ofer? o surs? inepuizabil? de alegeri. Acolo putem fi oricine, putem fi orice. E ca ?i cum am intra într-o garderob? a Universului ?i ne-am alege orice costum am vrea, ne putem schimba identitatea, rolul social, chiar sexul dac? vrem, ?i, sub protec?ia m??tilor, a numelor alese (nick-urile), putem spune ceea ce în via?a real? nu am îndr?zni. Putem da curs fanteziilor sexuale pe care în via?a real? poate nu le-am tr?it niciodat?. Spa?iul virtual al posibilit??ilor este uria?. Pe acest domeniu virtual al construirii rela?iilor de cuplu ?i care este inepuizabil, imposibil de controlat, intr?m cu con?tiin?a nud?, dezbr?cat? de norme sociale, ascun?i sub personalit??i create din dorin?e niciodat? m?rturisite.
Apare atunci o întrebare pertinent?: Cât de adev?rate sunt aceste rela?ii? Sunt ele surs? de împlinire sau dezam?gire atunci când sunt aduse în via?a real?? Uneori, cât ?ine magia oric?rui început ?i mantia visului construit în lumea virtual? acoper? realitatea obiectiv?, totul este bine. Alteori, dezam?girea vine de la prima întâlnire în afara internetului. Companiile de transport câ?tig? bani frumo?i din visele cuplurilor formate în realitatea virtual?! Oricum, alegerile sunt extrem de dificil de f?cut pentru c? sunt lipsite de impactul cu realitatea tr?irii efective, a comunic?rii efective, de limbajul nonverbal, de gesturi, de mimic?, de tot arsenalul celorlalte sim?uri, de contactul tactil, de implicarea într-un cadru real, cu personaje reale, familie, prieteni etc., toate astea fiind construite ca fiind ideale în imagina?ia cuplului virtual.
Cadrul în care se desf??oar? rela?ia fiind unul imaginar, el corespunde nevoilor celor doi ?i nici pe departe nu surprinde complexitatea ?i imprevizibilul realit??ii. De aceea, uneori, impactul cu realitatea este devastator ?i modul în care apare dezam?girea ?i pr?bu?irea speran?elor, cât ?i perioada de refacere sunt mult mai dureroase, mai amplificate pentru c? în imagina?ie s-a construit o întreag? via??, care este demolat? la acest impact cutremur?tor, devastator pentru sufletul celor implica?i!
Uneori îns? prinzi ?i jack-pot-ul ?i te alegi cu rela?ia visat?. Ar fi interesant? o dezbatere pe un forum referitor la aceast? tem?. Alteori, rela?iile de cuplu pe internet func?ioneaz? ca un mecanism de ap?rare, ca un refugiu din banalitatea ?i monotonia unei c?snicii. Evident c? din perspectiva psihologilor vorbim despre o form? de tr?dare a partenerului de cuplu. Chiar dac? nu sunt aduse în planul realit??ii obiective, ele ocup? timpul real ?i spa?iul din sufletul celui implicat într-o astfel de rela?ie de cuplu virtual? în defavoarea persoanei din cuplul aflate în cealalt? realitate. Cea obiectiv?…
Îns?, exist? ?i o parte bun? a acestor rela?ii virtuale. Atunci când sunt ?inute strict în spa?iul virtual, pot anima ?i aduce un pic de pasiune în via?a celui implicat într-o astfel de rela?ie, iar aceast? condimentare virtual? a existen?ei poate ajunge s? între?in?, într-un mod destul de fragil totu?i, rela?ia de cuplu din afar?. Îns?, aceast? atel? adus? rela?iei este departe de adev?r, de valorile la care am visat la începuturi. Oricum, exist? destule rela?ii de cuplu care sunt „ajustate“ cu o rela?ie virtual?, care are drept scop o t?cut? ?i secret? între?inere a focului la care s? existe mai c?ldu? sau mai iute rela?ia de cuplu dintr-o c?snicie. Important este s? men?inem o aten?ie treaz? ?i o vigilen?? activ ? de câte ori alegem cum s? ne petrecem zilele. Dac? poten?ialul cre?rii unor noi rela?ii pe internet este infinit, zilele vie?ii noastre, NU! V? urez s? ave?i inteligen?a de a alege ce este mai bine pentru ceea ce conteaz? în via?a dumneavoastr?!

Gina CHIRIAC

Cuplu si familie

„Messul“ (messenger), Facebook, Myspace, mii de saituri (prefer aceast?  form? incorect? ortografic, acum) de întâlniri, saituri cu femei, saituri pentru b?rba?i, saituri pentru swingeri, saituri pentru aventuri, saituri pentru orice. Toate vând acela?i produs. Toate au la baz? acela?i mecanism psihologic de activare. Este vechi de când lumea. Se nume?te activarea speran?ei. Are drept scop ob?inerea fericirii. Sunt accesate, exist? miliarde de utilizatori care caut?. Exist? miliarde de oameni care caut?. Petrec ore în ?ir c?utând… IUBIREA. Caut? satisfac?ia, caut? rezolvarea, caut? solu?ia, caut? evadarea ?i, psihologic, este normal s? fie a?a. Ne na?tem având înscris? genetic speran?a. Nu este nimic r?u în asta. C?utarea face parte din evolu?ia noastr? ca specie, este motorul progresului nostru ca fiin?e umane. Dac? admitem c? exist? o realitate virtual?, din perspectiva rela?iilor, aceasta nu poate concura niciodat? cu realitatea, ca s? zic a?a, obiectiv?. Realitatea virtual? se adreseaz? imagina?iei noastre. Acolo noi suntem st?pânii absolu?i ai acestui domeniu. Realitatea obiectiv? se adreseaz? vie?ii din afara noastr?. Acolo exist? îns? condi?ion?ri. Ce alegem atunci?
Internetul ne ofer? o surs? inepuizabil? de alegeri. Acolo putem fi oricine, putem fi orice. E ca ?i cum am intra într-o garderob? a Universului ?i ne-am alege orice costum am vrea, ne putem schimba identitatea, rolul social, chiar sexul dac? vrem, ?i, sub protec?ia m??tilor, a numelor alese (nick-urile), putem spune ceea ce în via?a real? nu am îndr?zni. Putem da curs fanteziilor sexuale pe care în via?a real? poate nu le-am tr?it niciodat?. Spa?iul virtual al posibilit??ilor este uria?. Pe acest domeniu virtual al construirii rela?iilor de cuplu ?i care este inepuizabil, imposibil de controlat, intr?m cu con?tiin?a nud?, dezbr?cat? de norme sociale, ascun?i sub personalit??i create din dorin?e niciodat? m?rturisite.
Apare atunci o întrebare pertinent?: Cât de adev?rate sunt aceste rela?ii? Sunt ele surs? de împlinire sau dezam?gire atunci când sunt aduse în via?a real?? Uneori, cât ?ine magia oric?rui început ?i mantia visului construit în lumea virtual? acoper? realitatea obiectiv?, totul este bine. Alteori, dezam?girea vine de la prima întâlnire în afara internetului. Companiile de transport câ?tig? bani frumo?i din visele cuplurilor formate în realitatea virtual?! Oricum, alegerile sunt extrem de dificil de f?cut pentru c? sunt lipsite de impactul cu realitatea tr?irii efective, a comunic?rii efective, de limbajul nonverbal, de gesturi, de mimic?, de tot arsenalul celorlalte sim?uri, de contactul tactil, de implicarea într-un cadru real, cu personaje reale, familie, prieteni etc., toate astea fiind construite ca fiind ideale în imagina?ia cuplului virtual.
Cadrul în care se desf??oar? rela?ia fiind unul imaginar, el corespunde nevoilor celor doi ?i nici pe departe nu surprinde complexitatea ?i imprevizibilul realit??ii. De aceea, uneori, impactul cu realitatea este devastator ?i modul în care apare dezam?girea ?i pr?bu?irea speran?elor, cât ?i perioada de refacere sunt mult mai dureroase, mai amplificate pentru c? în imagina?ie s-a construit o întreag? via??, care este demolat? la acest impact cutremur?tor, devastator pentru sufletul celor implica?i!
Uneori îns? prinzi ?i jack-pot-ul ?i te alegi cu rela?ia visat?. Ar fi interesant? o dezbatere pe un forum referitor la aceast? tem?. Alteori, rela?iile de cuplu pe internet func?ioneaz? ca un mecanism de ap?rare, ca un refugiu din banalitatea ?i monotonia unei c?snicii. Evident c? din perspectiva psihologilor vorbim despre o form? de tr?dare a partenerului de cuplu. Chiar dac? nu sunt aduse în planul realit??ii obiective, ele ocup? timpul real ?i spa?iul din sufletul celui implicat într-o astfel de rela?ie de cuplu virtual? în defavoarea persoanei din cuplul aflate în cealalt? realitate. Cea obiectiv?…
Îns?, exist? ?i o parte bun? a acestor rela?ii virtuale. Atunci când sunt ?inute strict în spa?iul virtual, pot anima ?i aduce un pic de pasiune în via?a celui implicat într-o astfel de rela?ie, iar aceast? condimentare virtual? a existen?ei poate ajunge s? între?in?, într-un mod destul de fragil totu?i, rela?ia de cuplu din afar?. Îns?, aceast? atel? adus? rela?iei este departe de adev?r, de valorile la care am visat la începuturi. Oricum, exist? destule rela?ii de cuplu care sunt „ajustate“ cu o rela?ie virtual?, care are drept scop o t?cut? ?i secret? între?inere a focului la care s? existe mai c?ldu? sau mai iute rela?ia de cuplu dintr-o c?snicie. Important este s? men?inem o aten?ie treaz? ?i o vigilen?? activ? de câte ori alegem cum s? ne petrecem zilele. Dac? poten?ialul cre?rii unor noi rela?ii pe internet este infinit, zilele vie?ii noastre, NU! V? urez s? ave?i inteligen?a de a alege ce este mai bine pentru ceea ce conteaz? în via?a dumneavoastr?!

Gina CHIRIAC
sursa; gazeta de sud


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X