Respira?ia corect? prelunge?te via?a

Articol publicat in: Mass-media, SanatateEste foarte important s? respir?m corect

Respira?ia corect? prelunge?te via?a

Sanatate

Respira?ia este sursa vie?ii pe p?mânt. Suntem în via?? aici ?i acum cât timp respir?m. Când respira?ia se opre?te, dup? un anumit interval de timp, înceteaz? ?i via?a. A?adar, este foarte important s? respir?m corect, pentru a avea control asupra s?n?t??ii ?i calit??ii vie?ii noastre.În timpul inspira?iei, în mod normal, un om obi?nuit aspir? aproximativ 500 cmc de aer, necesarul crescând în func?ie de efortul depus. Capacitatea pulmonar? a fiec?rui om difer? în func?ie de constitu?ia sa ?i de antrenament.

Cum respir?m

Patologia respiratorie este pe primele locuri în practica medicinii de familie.  Statisticile afirm? c? doar 5% dintre pacien?i sunt con?tien?i de suferin?a respiratorie ?i, mai ales, de faptul c? ea este cauzat? în cea mai mare parte de o respira?ie incorect? sau deficitar?.
Respira?ia noastr? are patru componente:
1. Respira?ia clavicular? sau înalt?, în care mu?chii ridic?tori ai gâtului activeaz? ?i încarc? energetic în mod preponderent partea superioar? a pl?mânilor;
2. Respira?ia toracic? (intercostal?) sau medie, în care este activat? ?i înc?rcat? energetic în special partea central? a pl?mânilor;
3. Respira?ia diafragmatic? (abdominal?) sau joas?, în care este activat? ?i înc?rcat? energetic preponderent partea inferioar? a pl?mânilor, în timp ce partea medie ?i cea superioar? a acestora r?mân mai pu?in active, ventilate. Este u?or de identificat prin mi?c?rile ritmice, ample ale zonei abdominale.
4. Respira?ia complet? implic? umplerea pl?mânilor ?i eliminarea aerului rezidual.

Recomand?ri

S-a observat c? femeile respir? preponderent toracic ?i clavicular, iar b?rba?ii – abdominal. Este important s? începem prin a ne observa clip? de clip? modul propriu preponderent de a respira. De exemplu, o respira?ie deficitar?, superficial? abdominal?, duce ?i la un „masaj“ deficitar al organelor interne abdominale, cauzând disfunc?ionalit??i ale organelor din aceast? zon?.
Pasul urm?tor este s? urm?rim o eliminare cât mai bun? a aerului rezidual din pl?mâni, adic? un expir cât mai prelungit ?i o umplere cât mai bun? ?i complet? a pl?mânilor, respectiv un inspir amplu. Acest proces îl realiz?m aproape incon?tient, prin oftaturile prelungi, atunci când avem probleme, fiind metoda natural?, fireasc?, de destresare a organismului. Corpul nostru ?tie ce este mai bun pentru el ?i este un lucru în?elept s?-i ascult?m mesajele.
Statistica recunoa?te faptul c? speran?a de via?? depinde de respira?ie. Se cunoa?te faptul c? vie?uitoarele care au o respira?ie foarte rapid? ?i sacadat? (?oarecii ?i iepurii) tr?iesc mult mai pu?in decât cele cu o respira?ie lent? ?i relaxat? (elefan?ii, de exemplu).

Dr. Mariana P?s?rescu, Compartimentul Promovarea S?n?t??ii, DSP Dolj
sursa; gazeta de sud


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X