Atuurile barbatilor la 20, 30, 40, 50, de ani.

Articol publicat in: Familie, Societate


În tinere?e ,partenerul poate s? fie o companie vesel? ?i pl?cut? Trebuie s? recunoa?tem: ?i b?rba?ii au farmecul lor, indiferent de vârst?! Fac ce fac ?i reu?esc s? ne uimeasc? mereu. Iat? câteva din secretele lor.

La 20 de ani, romantic incurabil

Vis?tor convins, b?rbatul tân?r crede atât de tare în ceea ce-?i propune încât îi poate molipsi pe cei din jur cu entuziasmul lui. El se angajeaz? de obicei în rela?ii amoroase de scurt?
durat?, c?utând diversitate ?i dinamism.

Este pasional ?i se îndr?goste?te u?or. La 20 de ani, se vede în stare s? mearg? cu persoana iubit? pân? la cap?tul lumii, f?r? s? se gândeasc? la consecin?e. ?i nici la capitolul imagina?ie nu st? prea r?u.

Poate s?-?i arate ce simte în cele mai originale moduri: declara?ii de dragoste în decor romantic, bile?ele de dragoste aduse de porumbei voiajori sau o camer? plin? cu flori de ziua ta.

La 30 de ani, jum?tatea perfect?

În jurul vârstei de 30 de ani, b?rbatul î?i p?streaz? din farmecul tinere?ii ?i totu?i începe s?-?i schimbe p?rerea despre via?a sentimental?.

Acum este momentul când î?i echilibreaz? situa?ia financiar? ?i parcurge pa?i importan?i în dezvoltarea personal?. Începe s?-?i pun? serios?problema unei rela?ii amoroase durabile.

B?rbatul de 30 de ani te poate face s? sim?i flutura?i în stomac ?i s-ar spune c? are câte pu?in din toate: amuzament, ?iretenie ?i un ?arm aparte.

Este partenerul ideal, cu care po?i s? te consul?i în problemele practice sau cu care po?i experimenta cele mai incitante fantezii sexuale.

La 40 de ani, matur ?i ata?at

La 40 de ani, b?rbatul a ajuns la vârsta la care î?i dore?te s? fie important pentru femeia de lâng? el, s? fie apreciat pentru tot ce a reu?it s? realizeze. Prin urmare, este dispus s?-i acorde partenerei sale stabilitate ?i siguran?a zilei de mâine.

?i tot acum, el î?i dore?te o femeie care s?-l în?eleag?, s?-l sus?in? în via??, ?i nu neap?rat una care s? tremure de emo?ie de fiecare dat? când îl prive?te.

Este matur ?i poate fi un excelent partener de cuplu. Are un sim? al umorului care nu dispare odat? cu vârsta ?i-?i poate fi al?turi la bine ?i la greu, cu în?elepciune ?i cu fidelitate.

La 50 de ani, partener agreabil

A v?zut câte-n lun? ?i-n stele. Poate exager?m, dar un lucru-i cert, ?i anume c? la 50 de ani b?rbatul poate spune c? a trecut prin toate etapele: a cunoscut tinere?ea, cu toate nebuniile ei, maturitatea, când ?i-a întemeiat o familie ?i ?i-a f?cut un rost în via??.

El este un tovar?? agreabil de drum, care nu te „calc? pe b?t?turi“ la fel de tare ca-n tinere?e ?i cu care po?i avea o b?trâne?e lini?tit?.

Ce nu se pierde în timp

B?rba?ii au anumite calit??i care nu par s?-?i piard? farmecul odat? cu trecerea anilor. Or fi ei orgolio?i ?i cam nes?bui?i, dar nimic nu se compar? cu senza?ia de protec?ie ?i de stabilitate pe care ?i-o ofer? când sunt prin preajm?. Iar surprizele pe care ?i le fac uneori pot s? topeasc? chiar ?i cele mai „înghe?ate” inimi.

sursa; ziarul clickLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X