Sinuciderea, tratat? la telefon

Articol publicat in: Servicii


  • Cristian Delcea, Alin Ion
  • 292 afi??ri
  • Duminic? 29 nov 2009

//

Dramele sentimentale,teama de p?rin?i ?i profesori îi împing pe tineri c?tre suicid

Dramele sentimentale,teama de p?rin?i ?i profesori îi împing pe tineri c?tre suicid

La o lun? de la inaugurarea apelului de urgen?? pentru tinerii cu tendin?e autodistructive, telefonul sun? necontenit. Dup? „epidemia” de sinucideri care a lovit recent tineretul, linia telefonic? destinat? copiilor ?i adolescen?ilor cu tendin?e suicidale a fost luat? cu asalt.

Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii ?i adolescen?i a fost inaugurat în urm? cu aproape o lun? ?i se afl? în curtea Spitalului Alexandru Obregia, din Bucure?ti.

Ideea programului e simpl?: un telefon cu tarif gratuit (0800080100) la care pot suna copiii cu porniri autodistructive pentru a primi asisten??.

Pân? când încep s? circule tramvaiele

„Centrul de prevenire a tentativelor de suicid” este totu?i un termen prea bombastic.

În realitate avem de-a face cu o camer? într-o cl?dire cu un singur nivel, cu pere?i scoroji?i ?i ?igl? veche. În?untru – dou? mese, dou? scaune, dou? telefoane ?i un radio în surdin?, setat pe un post cu muzic? veche ?i trist?. Sunt 24 de dispeceri care se perind? pe la centru. To?i sunt voluntari, iar fiecare acoper? între patru ?i opt ore pe s?pt?mân?.

La tura de noapte r?mân câte dou? persoane. Nu pentru c? riscul de sinucideri ar fi mai mare noaptea, ci pentru c? persoana care acoper? intervalul 22.00-2.00 nu are cu ce pleca acas?, a?a c? r?mâne pân? la 5.00, când încep s? circule tramvaiele.

Centrul, care trebuie s? tr?iasc? un an cu 20.000 de euro (sum? asigurat? de Prim?ria Bucure?ti), nu are bani s? deconteze câte un bon de taxi în fiecare noapte.

Graficul cu fapte bune

E diminea??, iar prin curtea spitalului „Alexandru Obregia” se aud cântecele bolnavilor, c?rora conven?ional li se spune „nebuni”, trezi?i din nop?ile lini?tite cu gust de Xanax.

„Bun? ziua, suntem Tel Verde, cu ce v? putem ajuta?” – este mesajul de întâmpinare pentru sinuciga?ii cu vârste fragede. Am dat peste doamna Gicu?a în timpul unei discu?ii cu un pu?ti deprimat din cauza rela?iei tensionate cu p?rin?ii.

Doamna Gicu?a este asistent? la un spital din Bucure?ti. Pentru ea, lucrurile sunt clare: exist? alb ?i negru, Dumnezeu ?i Satana. Grani?a dintre bine ?i r?u e dreapt? ca grani?a dintre America ?i Canada. Are convingerea c? tensiunile familiale se topesc în fa?a unor grafice precum cele din sondajele CURS.

„Uite ce te sf?tuiesc eu: s? faci un grafic cu faptele bune ?i cu faptele rele. Le ar??i p?rin?ilor ?i spui: «Mami, uite câte fapte bune am f?cut!». F?-le un grafic ?i o s? vezi c? n-or s? te mai certe!»”.

Telefonul sun? aproape necontenit. Urmeaz? un tân?r pr?bu?it în dragostea pierdut? pentru o fat?. El, mai impulsiv, a mai „atins-o” din când în când. Acum regret? ?i spune c? nu poate s? mai tr?iasc? f?r? ea. „Nu e chiar atât de grav, asta e via?a. Tu ai r?nit-o fizic, ea te-a r?nit sentimental. Ai grij? s? nu ajungi la gânduri mai rele!”, avertizeaz? doamna Gicu?a.

Cele mai multe apeluri vin îns? de la copii cu note mici la ?coala. Drama pu?tiului din Târgu-Jiu care s-a aruncat de pe bloc pentru c? avea rezultate slabe la matematic? a creat o leg?tur? între ?tiin?a cifrelor ?i sinucidere.

Pesemne, pu?tii au început s? cread? c? viitorul celor cu note mici la matematic? este pe marginea blocului. Doamna Flori, care tocmai a trecut peste tura de noapte, e de o duritate ie?it? din comun cu cei care suspin? din dragoste r?nit?. „?stora care sun? pentru c? au fost p?r?si?i de iubite le spun s? pun? mâna pe carte ?i s? lase prostiile. Vor avea ei timp ?i de îndr?gostit”.

Impresia c? te „traduce” nevasta

Num?rul de telefon pentru prevenirea tentativelor de suicid este destinat copiilor ?i adolescen?ilor, dar la el apeleaz? ?i adul?ii. „O femeie de etnie rrom? spunea c? vrea s?-?i pun? cap?t zilelor pentru c? ?i-a în?elat b?rbatul ?i va fi chemat? în stabor, unde i se vor t?ia urechile”, ne poveste?te doamna Flori.

Un „om de afaceri” m?rturise?te: „Am o valiz? de datorii ?i am impresia c? m? «traduce» nevasta. Sunt disperat”. „Sun? tot felul de oameni. Ne întreab? cu cine vot?m, sun? s? cear? credite pentru nevoi personale. E o agita?ie perpetu?”, spune Elena Br?naru, coordonatoarea programului.

Buz?ul, jude?ul celor care nu renun??

Direc?ia General? de Asisten?? Social? a realizat anul trecut un studiu pentru a vedea care este gradul de risc suicidal la copiii ?i adolescen?ii din România.

Cifrele sunt îngrijor?toare: 15.8 % dintre cei 2.662 de elevi chestiona?i au r?spuns c? s-au gândit m?car o dat? în via?? s? se sinucid?, iar 5,6% chiar au încercat s? termine cu via?a. Peste 37% dintre elevi spun c? au prieteni care se gândesc s? se sinucid?.

Din totalul mor?ilor violente înregistrate anul trecut în România, 23,56 % au survenit prin sinucidere. Procentul este aproape la fel de mare ca în cazul deceselor în accidente rutiere . 2.802 persoane s-au sinucis în România în 2008, cu 97 mai multe decât în 2007.

Metoda cea mai la îndemân? românilor pentru a-?i pune cap?t zilelor este spânzurarea (75% din cazuri). Harghita ?i Covasna sunt jude?ele cu cele mai multe sinucideri la 100.000 de locuitori (28,8, respectiv 24,9), la polul opus fiind jude?ul Buz?u, cu 7,8 sinucideri la 100.000 de locuitori.

Statisticile pentru 2009 nu au fost definitivate, dar reprezentan?ii Institutului de Medicin? Legal? estimeaz? c?, din cauza pr?bu?irii economice, anul 2009 ar putea dep??i recordul de sinucideri în România, 3.967, înregistrate în 2000.

Serie neagr? printre tineri

România a fost marcat? în ultima vreme de cazurile unor copii ?i adolescen?i care ?i-au pus cap?t vie?ii. În zona împ?durit? de pe Dealul Melcilor din Bra?ov a fost g?sit joi cadavrul unui adolecent. Un elev de 14 ani care s-a spânzurat. Furase telefonul mobil al unei colege, iar p?rin?ii fetei îl amenin?au cu pu?c?ria. Elevul vindea ziare pentru a-?i între?ine cei nou? fra?i.

În urm? cu dou? s?pt?mâni, tot la Târgu-Jiu, elevul Remus dintr-a cincea a fost g?sit mort pe caldarâmul din fa?a unui bloc-turn. Remus avea 11 ani ?i note mici la matematic?. Grigore Vl?doiu, profesorul, spune c? Remus nu ?tia nici tabla înmul?irii. ?i c? nu se simte vinovat.

150 de pastile pentru diabet

Vasilica, fiica lui Constantin Cre?an, liderul Ligii „ Miron Cozma ” s-a sinucis pe 19 mai, dup? ce a luat un 7 la teza de limba român?. A înghi?it 150 de pastile pentru diabet. Vasilica avea doar 13 ani ?i a murit în Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu. Constantin Cre?an a f?cut închisoare pentru implicarea în mineriada din 1999.

În 2007, Bogdan Costache, elev în clasa a XII-a, s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Bucure?ti. Lui Bogdan i se spunea Ralph. Fusese p?r?sit de Corina Vasile, profesoara de limba român?. „Cazul Ralph-Corina” s-a sfâr?it mediatic în garsoniera OTV. Alexandru Popovici a fost înmormânat acum dou? zile. Slujba a avut loc în fa?a bisericii din satul Sterpoaia, jude?ul Gorj.

Alexandru avea 19 ani ?i se sinucisese din dragoste pentru Ramona Mischie, profesoara de român?. Dup? câteva tentative de sinucidere ratate, Alex a ales s? moar? a?a: a pulverizat un spray insecticid într-o pung? pe care ?i-a pus-o pe cap ?i a strâns-o cu cureaua.

Familia lui Alexandru Popovici a descoperit în calculatorul acestuia un mesaj în care b?iatul î?i motiva decizia: „Am fost dezam?git de toate persoanele. Fiecare m-a dezam?git în felul ei… dar numai dezam?girea din partea unei singure persoane nu am reu?it s? o pot dep??i… Sper c? nu am l?sat în urm? nicio persoan? care s? fie suparat? pe mine. Am încercat s?-i mul?umesc pe to?i în ultima vreme…ca s? m? simt eu mai bine…

Aceasta a fost prima ?i ultima dat? când am iubit.

E o femeie frumoas?, complicat? ?i fascinant? care locuie?te în inima ?i sufletul meu. Gata …închei aici. Ave?i grij? de voi. Te iubesc… de parc? ar urma s? ne stingem amândoi în aceea?i zi….. Adio… “

„În curând o s? am ?i eu nevoie de consiliere”

Între timp, la Centru, orele trec, dispecerii se schimb?, iar copiii cu chef de glume la telefon încep s? se retrag? în camerele lor, o dat? cu întoarcerea p?rin?ilor de la munc?. Maria, o tân?r? masterand? la Facultatea de Asisten?? Social?, î?i arunc? în fug? geanta ?i e?arfa de la gât apoi sare s? prind? primul telefon. E un b?rbat v?duv, a c?rui unic? fiic? a plecat de acas? cu un copil al str?zii care se drogheaz?. Stau amândoi în Her?str?u ?i înnopteaz? numai ei ?tiu pe unde. „A mai fugit o dat? de acas?, dar s-a întors. Dou? zile a stat, apoi a plecat din nou”.

Omul ar vrea s? ?tie ce cuvinte s? spun? pentru a o face pe copil? s? r?mân? al?turi de el. Dar nimeni nu g?se?te cuvintele astea. B?rbatul plânge la telefon, Maria î?i prinde tâmplele cu mâna, într-un gest al dezert?rii. „Ce a? putea s?-i spun unui astfel de om?”.

Maria are doar 23 de ani. Noteaz? cu pixul, pe un caiet studen?esc, fiecare discu?ie. A?a func?ioneaz? programul ?sta, cu rapoarte scrise pe caiete studen?e?ti. Sunt minute de lini?te în care n-ai altceva de f?cut decât s? te gânde?ti.

Moartea ?i to?i prietenii ei

În timpul ?sta, pe o strad? dintr-un ora? de provincie, o minor? formeaz? pe telefonul mobil num?rul 0800080100, în timp ce parcurge distan?a dintre ?coal? ?i cas?. Casa ei nu e totu?i acas?. St? la o m?tu??, de când ambii p?rin?i au murit într-un accident. Copila spune r?spicat c? vrea s? termine cu via?a: „Îmi e foarte dor de ai mei”.

Repet? fraza asta o dat?, de dou? ori, de trei. Ascultând-o, Maria respir? prelung. Telefoni?tii de la Centrul de prevenire a tentativelor de suicid nu au voie s? ofteze.„Sunt sigur? ca ai t?i, de acolo, de Sus, nu vor s? faci asta. De fiecare dat? când te încearc? gândurile astea, po?i s? m? suni”, îi spune. Vocea copilei „din telefon” are ceva gutural, necopil?resc. Spune „da, a?a am s? fac”, apoi mul?ume?te politicos ?i închide.

Urmeaz? câteva bip-uri ?i o ?arad? a unui b?rbat plictisit: „Bun?, sunt pe bloc ?i vreau s? m? arunc, ce zici?”. Apoi se aude un debu?eu isteric de râs. Maria se descarc?: „În curând o s? am ?i eu nevoie de consiliere”. Apoi scrie pe caietul studen?esc: „Ora 16.30: bun?, sunt pe bloc ?i vreau s? m? arunc, ce zici?”, dup? care pune între dou? paranteze rotunde cuvântul „glum?”.

Suicidul pe unde scurte

Pân? s? ajung? la centrul pentru prevenirea suicidului, copiii ?i adolescen?ii aveau o singur? op?iune pentru a-?i polemiza triste?ea: emisiunea French Kiss, de la postul de radio Kiss FM. Dan Fin?escu, Andreea Andrei ?i Oana Radu ?in în via??, de mai bine de un an, emisiunea nocturn? care încearc? s? pun? o virgul? acolo unde al?ii ar vrea s? pun? punct.

La radio sun? ?i copii care au încheiat o rela?ie pentru c? el i-a pus ei piedic? în pauza mare, dar ?i tineri care înghit pastile cu pumnul în timp ce-?i povestesc dramele. În urm? cu un an, o tân?r? din jude?ul Cluj a încercat s?-?i ia via?a în direct.

„Lua pastile în timp ce vorbea cu noi. Suferise o decep?ie în dragoste. A fost «horror». Am chemat salvarea ?i am rugat-o pe fat? s? nu închid? telefonul. Am auzit cum cei de la salvare au intrat peste ea în cas?. A fost pân? la urm? un caz fericit pentru c? a sc?pat cu via??. Am mai vorbit cu ea de atunci”, spune Andreea, vocea cald? a emisiunii, vocea pentru care chiar merit? s? tr?ie?ti. Oana este coleric? ?i rezolv? cu tact, ca o dirigint?, cazurile benigne ale adolescen?ei.

„Emisiunea e uneori tragi-comic?, precum via?a”, spune ea. Dan este omul care echilibreaz? ?i d? verdictele: „Am avut un tân?r care ?i-a petrecut sevrajul împreun? cu noi. Când a sunat prima dat? ne-a spus: «Am luat ultimele dou? bile (n.r. – doze de heroin?) din via?a mea. Pe una mi-o injectez acum iar pe cealalt? o arunc pe fereastr?».

Am vorbit zile la rând cu el, timp în care a trecut prin toate fazele alea oribile de dup? renun?area la droguri. Acum e mai bine ?i s-a întors la lucru. E taximetrist”.

sursa;  adevarul.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X