Nicolae Paulescu si istoria insulinei

Articol publicat in: Sanatate, Stiinta


Nicolae Paulescu ?i istoria insulinei
Cultura

Este de datoria noastr? s? ne cunoa?tem marile valori umane ?i s? le facem cunoscute semenilor no?tri deoarece identitatea unui popor este legat? ?i de personalit??ile care s-au impus pe plan profesional n comunitatea ?tiin?ific? interna?ional?. Una dintre aceste personalit??i, mai mult sau mai pu?in controversat? pentru convingerile sale ideologice, ?i-a legat numele de tratarea diabetului, de pancrein?, de insulin?. Din p?cate, nu s-a putut bucura de recunoa?terea oficial? pe care o merita.

Nicolae Constantin Paulescu, unul dintre precursorii descoperirii insulinei, s-a n?scut n Bucure?ti pe 8 noiembrie 1869. Tat?l s?u, Costache Paulescu, era negustor, iar mama sa Maria, casnic?. Dup? studiile elementare, s-a nscris la actualul Colegiu Na?ional Mihai Viteazul din Bucure?ti. n perioada liceului ?i-a format o cultur? vast? prin numeroase lecturi din domeniile literaturii, artei, ?tiin?elor naturale.
Nicolae Paulescu a studiat medicina la Paris, ncepnd cu anul 1888, ob?innd n 1897 titlul de doctor n medicin? cu teza Recherches sur la structure de la rate (Cercet?ri asupra structurii splinei). A lucrat n spitalele din Paris, (1891-1894) cu tienne Lancereaux ilustrul clinician ?i anatomo-patolog al epocii, cu care a publicat (1903-1928) o lucrare monumental? Trait de mdicine, n patru volume. n perioada 1897-1898, a urmat cursuri de chimie biologic? ?i fiziologie general? la Facultatea de ?tiin?e din Paris ?i a ob?inut titlul de doctor n ?tiin?e cu lucr?rile Cercet?ri experimentale asupra modific?rilor ritmului mi?c?rilor respiratorii ?i cardiace sub influen?a diverselor atitudini ale corpului ?i Cauzele determinante ?i mecanismul mor?ii rapide consecutiv? trecerii de la pozi?ia orizontal? la pozi?ia vertical?. Apoi, n 1901, a ob?inut un titlu de doctor n chimie biologic? cu teza tude comparative de laction des chlorures alcalines sur la matire vivante.
De?i se bucura de un imens interes n cercurile ?tiin?ifice interna?ionale ?i de sus?inere material? n cercet?rile sale, a preferat s? se ntoarc? n ?ar?, unde a fost numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicin? din Bucure?ti (1904-1931), calitate n care a desf??urat o ampl? activitate ?tiin?ific? n fiziologia medical?, metabolismul glicogenului, diabetul, rolul pancreasului n asimila?ia nutritiv?, coagularea sngelui hepatic, mecanismul mor?ii subite, anevrismele etc. Pe baza cercet?rilor asupra fiziologiei hipofizei ?i epifizei, a elaborat o metod? original? (1906) de extirpare a hipofizei la cine, pe cale temporal?, care ulterior va fi aplicat? n chirurgia hipofizei la om. De asemenea, a ob?inut rezultate extrem de importante privind structura splinei.

Descoperiri n folosul medicinei

De?i n cercet?rile sale a abordat un spectru larg, principala preocupare a fost n domeniul glandelor endocrine: hipofiza, tiroida , suprarenala ?i pancreasul. A nceput aceste cercet?ri n 1911, iar dup? multe cercet?ri reu?e?te s? ob?in? un extract apos de pancreas . Folose?te acest extract pentru reducerea glicemiei la cini ?i ob?ine rezultate concludente. A denumit acest hormon cu ac?iune antidiabetic? pancrein?. n anii primului r?zboi mondial a scris un tratat n trei volume, Trait de Physiologie Mdicale, n care au ap?rut, pentru prima dat?, rezultatele sale experimentale legate de secre?ia endocrin? pancreatic?. n sesiunea din 23 iulie 1921 a Societ??ii de Biologie, a f?cut patru comunic?ri legate de ac?iunea extractului pancreatic, comunic?ri care au fost publicate n Comptes rendus des siances de la Socit de Biologie et de ses filiales, 1921, vo. LXXXV, nr.27, Paris. Titlul acestor comunic?ri: Rescherches sur le rle du pancras dans lassimilation nutritive. O lun? mai trziu, a publicat n revista de belgian? de specialitate Archives Internationales de Physiologie, din 31 august 1921, un articol despre descoperirea hormonului antidiabetic produs de pancreas, numit de Nicolae Paulescu pancrein?. Titlul articolului: Rescherches sur le rle du pancras dans lassimilation nutritive. Mai mult, dup? cteva luni, ncepe introducerea ei n terapeutic?. Rezultatele ob?inute n primele tratamente a bucurat enorm lumea medical? ?i nu numai deoarece, pentru prima dat?, mii de pacien?i diabetici muribunzi au fost reda?i vie?ii.

n galeria marilor fiziologi ai lumii

n februarie 1922 Frederik. G. Banting ?i Charles H. Best au publicat un articol n care se prezentau rezultatele experimentale ob?inute prin aplicarea insulinei, noua denumire a hormonului pancreatic, ?i care confirmau concluziile lui Paulescu. De?i acest articol a ap?rut dup? articolul lui Paulescu, Premiul Nobel pentru Medicin? din 1923 a fost acordat cercet?torilor canadieni Frederick Banting, pentru activitatea experimental? desf??urat?, ?i lui John James Rickard Macleod, pentru utilizarea insulinei n practica clinic?, de?i meritul principal l-a avut biochimistul Collip, care a reu?it s? purifice extractul pancreatic f?cndu-l administrabil om.
Pe 10 aprilie 1922, N. C. Paulescu a depus la Oficiul Romn de Brevete descrierea cu titlul Pancreina ?i procedeul fabrica?iei ei, pentru care a ob?inut brevetul 8322.
Nicolae Paulescu s-a stins din via?? pe 19 iulie 1931, n Bucure?ti.
n 1969, din fericire pentru noi, diabetologul sco?ian Ian Murray a vrut s? scrie un istoric al descoperirii insulinei ?i a constatat c? Paulescu publicase primul lucr?ri valoroase n care a descris cu lux de am?nunte ac?iunile hormonului antidiabetic pancreatic. Ulterior, dup? aproape trei sferturi de veac, Paulescu revine, n mod oficial, n galeria marilor fiziologi ai lumii. n 1990, a fost ales, post-mortem, membru al Academiei Romne. n 1993, a fost nfiin?at la Bucure?ti Institutul Na?ional de Diabet, Nutri?ie ?i Boli Metabolice care poart? numele Nicolae Paulescu.
Ca recunoa?tere a meritelor sale n descoperirea medical? a secolului XX, insulina , anul 2001 fost desemnat Anul Paulescu. O dovad? c? adev?rul este o valoare imprescriptibil?
Gheorghe MANOLEA
sursa; gazeta de sudLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X